Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Street workout

Numer projektu: 2728/GN_NGO/2017

Pragniemy wspólnymi siłami zbudować miejsce dla społeczności lokalnej osiedla socjalnego przy ul. Marii Gajl w Radomiu, która liczy ok. 1000 osób. Miejsce to będzie służyło uprawianiu aktywności fizycznej mieszkańców zwanej street workout, polegającej na wykorzystaniu elementów urządzeń do wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń. Na terenie tym nie ma żadnych urządzeń do ćwiczeń zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Osiedle to położone jest na obrzeżach miasta Radomia, bez obiektów rekreacyjno-sportowych oraz odpowiedniej infrastruktury. Do mieszkańców będzie należało uporządkowanie i przygotowanie terenu, zakup urządzeń do ćwiczeń oraz ich zamontowanie. Inicjatywę budowy miejsca do aktywności fizycznej street workout kończyć będzie piknik sportowy połączony z wieloma konkursami, oraz występem Mistrza Polski Street Workoutu pochodzącego z miasta Radomia. Mieszkańców zachęcimy do działania poprzez plakaty informacyjne, które sami sporządzimy, rozwiesimy na osiedlu oraz podczas festynu rodzinnego, który planujemy zorganizować w maju 2017 r.