STARTUJE nabór do konkursu Mazowsze Lokalnie

Rozpoczął się nabór wniosków na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji z terenu województwa mazowieckiego. Mogą one ubiegać się o mikrodotacje od 1500 do 5000 złotych. W tym roku budżet konkursu wynosi 366 tys. zł.

DO KOGO ADRESOWANY JEST KONKURS?

Konkurs adresowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które:

  1. Zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego.
  2. Wynikają z konkretnych potrzeb lub problemów danej społeczności.
  3. Mają jasno określony cel.
  4. Mają dobrze zaplanowane działania.
  5. Mają rozsądne koszty realizacji
  6. Przewidują działania skierowane do określonej grupy odbiorców, ale wychodzą w swoich działaniach lub dotykają pośrednio (za sprawą rezultatów lub wpływu) całych społeczności.
  7. Są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych.
  8. Umiejętnie i w sposób przemyślany angażują zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
  9. Mają potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w społeczności lokalnej.

TERMINY I WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski konkursowe należy składać w terminie od 13 marca do 30 marca 2020 roku do godz. 12:00 za pomocą generatora on-line.

Ocenie ekspertów podlegać będą wyłącznie wnioski o dofinansowanie złożone przez formularz wniosku dostępny na stronie https://generator.mazowszelokalnie.pl/. Wszelkie inne wnioski, przesyłane pocztą elektroniczną, tradycyjną, faksem czy innymi środkami komunikacji, a także dostarczane do siedziby Operatorów lub Ambasadorów nie będą podlegały ocenie i rozpatrzeniu. Dodatkowo nie będą rozpatrywane żadne inne formy wnioskowania o wsparcie finansowe, w postaci pisma, petycji, wniosków itp. Złożenie wniosku o dofinansowanie w określonym terminie jest jedyną drogą umożliwiająca otrzymanie dofinansowanie w konkursie Mazowsze Lokalnie.

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW

W Konkursie Mazowsze Lokalnie 2020 wniosek ma formę fiszki projektowej. Fiszka pozwala na opisanie działań w sposób krótki i konkretny, nie wymaga dodatkowych załączników oraz harmonogramu.

Szczegółowe zasady Konkursu, w tym procedura wyboru projektów, została opisana w Regulaminie Konkursu oraz Poradniku Wnioskodawcy, które dostępne są na stronie https://mazowszelokalnie.pl/do-pobrania-2/.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Mazowsze Lokalnie 2020!

ZŁÓŻ WNIOSEK

Po wejściu na stronę, wybierzcie ścieżkę konkursową- wtedy otworzy się odpowiedni formularz.

Warto zwrócić uwagę, że generator ma zegar, który odlicza czas pozostały do końca sesji. Przed upływem tego czasu należy zapisać wniosek, aby nie utracić danych. Powodzenia!