AKTUALNOŚCI i KOMUNIKATY

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

CO NOWEGO W PROJEKTACH?

Liczby związane z konkursem w latach 2014-2017

442

Liczba projektów ze ścieżki „inicjatywy oddolne” (425) oraz „wsparcie grup samopomocowych” (17), które otrzymały dofinansowanie.

2672

Liczba fiszek złożonych w ramach trzech ścieżek: inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji

204

Liczba projektów ze ścieżki „rozwój organizacji”, które otrzymały dofinansowanie.

PROJEKTY FIO MAZOWSZE LOKALNIE

Operatorzy FIO na Mazowszu

 

Projekt „Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną”, współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez  Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego