Nazwa projektu: SprzątaMY

Numer projektu: 2668/GN/2017

Grupa Nieformalna RAZEM w Jońcu-Kolonii ma swą bazę, sołtys, radni i mieszkanki stają razem w szranki, by napisać tę pioseneczkę, jak zaktywizować całą wioseczkę. Na początek posprzątamy, śmieci z rowów wyzbieramy, krzaki i trawę zetniemy, bardzo dokładni przy tym będziemy. Dwie drogi gminne i dwie powiatowe w lipcu na wizytację będą gotowe. Mieszkańcy sołectwa w worki, kosy i siekiery uzbrojeni, dla bezpieczeństwa w rękawiczki, kamizelki i odblaski wyposażeni ciężko pracować będą dzień cały, aby sołectwo zyskało wygląd zadbały. Zaangażowanie w sprzątanie docenione będzie kilka koszy na śmieci i rabat kwiatowych w sołectwie przybędzie. Mieszkańców edukować będziemy, ulotki informacyjne przygotujemy, żeby w końcu zdali sobie sprawę, że poniższe zachowania są niezgodne z prawem: że śmieci w piecu nie palimy, że szamba na pole nie wywozimy, że z lasów i rowów sprzątamy śmieci wysypiska, że z liści i krzaków nie palimy ogniska, że trawy wiosną nie wypalamy, że ścieków do rowów nie odprowadzamy! Dla dzieci niespodziankę też przygotujemy małe przedstawienie zorganizujemy jak nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała kaczka-sprzątaczka. Ponadto Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet z Jońca do współpracy zaprosimy, o wystawę użytkowych przedmiotów z odpadów poprosimy, niech pokażą jak świeczniki i ramki na zdjęcia zrobić, by potem mieszkańcy mogli ciekawie swoje domy ozdobić. Na koniec gości na ognisko zaprosimy tradycyjnym i ekologicznym jadłem ugościmy.