Spotkanie z Ambasadorami FIO-Mazowsze Lokalnie

Czwartego marca w siedzibie Fundacji Fundusz Współpracy odbyło się spotkanie partnerów „FIO-Mazowsze Lokalnie” z Ambasadorami programu. Pomimo roboczego charakteru, była to także nieformalna inauguracja tegorocznej odsłony konkursu, w ramach którego w 2015 roku zostanie przekazanych blisko 800 tysięcy złotych na realizację około 200 projektów młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego.

Uruchamiając program mikrodotacji, chcemy wesprzeć ludzi i organizacje, które są najbliżej lokalnych społeczności i ich problemów. Zależy nam na tym, aby pieniądze w rzeczywisty sposób przyczyniały się do zmiany społecznej, a także do rozwoju małych organizacji – powiedział Daniel Prędkopowicz ze Stowarzyszenia Europa i My.– Aby precyzyjnie dotrzeć do takich osób powołaliśmy instytucję Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie. W tym gronie znalazły się osoby, które swoimi działaniami, doświadczeniem i wiedzą wypracowały sobie autorytet w środowisku lokalnym i dzięki temu w naturalny sposób mogą zachęcać swoje otoczenie do wzięcia udziału w naszym programie – dodał.

Celem programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” jest wspieranie inicjatyw angażujących społeczności lokalne w działania na rzecz dobra wspólnego. Mikrodotacje, wysokości do 5 tysięcy złotych mają być wsparciem dla mieszkańców Mazowsza, którzy podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Aby wzmocnić mechanizm realizacji Programu, jego Operatorzy: Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Europa i My, stworzyli sieć Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie, do której zaprosili Ośrodki Działaj Lokalnie, centra organizacji pozarządowych, lokalne grupy działania, biblioteki i ośrodki pomocy społecznej, lokalnych liderów, działaczy i pracowników organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych. Głównym zadaniem Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie jest przede wszystkim:

  • funkcja reprezentacyjna i wsparcie promocji Programu (m.in. działania upowszechniające informacje o konkursie, dystrybucja materiałów promocyjnych, kontakty z potencjalnymi grantobiorcami),
  • działania szkoleniowo-informacyjne (organizacja spotkań i szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców oraz doradztwo na każdym etapie realizacji projektów),
  • ocena merytoryczna wniosków,
  • udział w ewaluacji Programu.

W gronie Ambasadorów FIO-ML znalazło się ponad 30 podmiotów terenu całego Mazowsza, które będą wspólnie z operatorami programu realizować zaplanowane działania. Aby znaleźć Ambasadora w swojej okolicy wystarczy wejść na zakładkę http://mazowszelokalnie.pl/o-programie/ambasadorzy-fio-mazowsze-lokalnie/ na stronie www.mazowszelokalnie.pl