Jarzębinkowy kącik dziecięcy.

Numer projektu:

3600/NGO/2019

Koło Gospodyń Wiejskich „Jarzębinki” w Eugeniowie, jest stowarzyszeniem zrzeszającym mieszkańców Eugeniowa i okolic, osoby, które posiadają wspólną pasję i zainteresowania. Naszym celem jest kreowanie, kultywowanie oraz propagowanie twórczości lokalnej, rękodzieła, decoupage, folkloru taneczno-wokalnego. Stowarzyszenie powstało dzięki inicjatywie mieszkańców, którzy pragną się spotykać i aktywizować siebie oraz innych. Jako grupa zbieramy się w dawnym budynku szkoły, przystosowaliśmy salę do tego, by się spotykać i podejmujemy wspólnie wyzwania. Staramy się, aby o naszej działalności oraz zainteresowaniach, a także o naszej twórczości i kulturze dowiedziało się jak najwięcej osób, wystawiamy się na kiermaszach, bierzemy udział w konkursach. Z całych sił angażujemy się w aktywizację lokalnej społeczności, aby zachęcić każdego, bez względu na wiek i wykształcenie, aby dołączyli do nas. Zainicjować zmiany w naszej miejscowości, zintegrować różne pokolenia- od dzieci po seniorów- aby wspólnie tworzyć coś pięknego, Dawać szansę młodzieży na poznanie naszej lokalnej tradycji, kultury i historii, seniorów zmotywować do wyjścia z domu do zaangażowania się w życie społeczności, nie pozwolić im się wycofać, schować w domu, bo oni są naszą skarbnicą wiedzy. Jako KGW organizujemy czas w taki sposób, by podzielić go na czas przeznaczony na nasze działania związane z rękodziełem, z kulinariami, zajęcia taneczno-wokalne, ale również organizujemy zajęcia i spotkania na rzecz naszej społeczności: dla seniorów – angażując ich w nasze zajęcia z rękodzieła czy kuchni, oraz dla dzieci i młodzieży- gry i zabawy integracyjne, zajęcia kulinarne, plastyczne. Jednak naszym marzeniem jest to, by zagospodarować zielony teren wokół budynku udostępniając go dla dzieci, aby stał się ich kącikiem – jarzębinkowym dziecięcym kącikiem wspólnych zabaw. Pragniemy znaleźć i nauczyć dzieci alternatywnego i aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu, zmuszając ich do ruchu na świeżym powietrzu, do bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, oderwać od komputerów, telefonów, wyrwać ich z wirtualnego świata gier i zabaw. Dlatego koło postawiło sobie za cel realizacje placu zabaw dla naszych dzieci. Koło liczy wielu członków zarówno kobiet jak i mężczyzn. Posiadamy również bogate zaplecze osób wspomagających – mieszkańców Eugeniowa i okolic oraz wsparcie samorządu gminnego, sołtysa i radnych. Aktywnych i chętnych do działania rąk nam nie brakuje. Wspólne spotkania, inicjowanie działań na rzecz lokalnej wspólnoty łączy mieszkańców do realizacji dobra wspólnego- a dobrem takim są nasze dzieci- szczęśliwe, zdrowe i bezpieczne. Z pewnością realizacja placu zabaw nie jest niezwykłym zadaniem, i często spotykanym po większych miastach czy miasteczkach, jednak dla naszej wiejskiej społeczności wspólna realizacja takiego przedsięwzięcia jest czynem ponadprzeciętnym, niespotykanym, budzącym czasem uśmiech i niedowierzanie. Ale zapał i determinacja naszego koła jest duża i chcemy udowodnić, że można, że realizacja takiego zadania nie stoi ponad. Razem damy radę. Chcemy zagospodarować teren przy budynku i zaadoptować go na plac zabaw. Przy współpracy z samorządem gminnym w tym roku ogrodzimy plac, by był bezpieczny, korzystając z własnego transportu oraz przywozu piachu do piaskownicy. Własnymi siłami – siłami mieszkaniowców zamontujemy zakupione urządzenia.