Seminarium dot. partnerstw lokalnych w najbliższy czwartek (5.11) w Siedlcach – zapraszamy!

ROLA PARTNERSTW LOKALNYCH W EFEKTYWNYM WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

SIEDLCE, 5 LISTOPADA 2015 r.

Miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce II piętro, sala nr 215

Program:

14.00 – 14.15              Wprowadzenie do seminarium

14.15 – 16.00              Czym jest partnerstwo lokalne?

  • partnerstwo lokalne – definicja
  • partnerstwo lokalne a partnerstwo projektowe – podstawowe różnice
  • dobre praktyki partnerstw lokalnych

16.00 – 16.15              Przerwa kawowa i poczęstunek

16.15 – 18.30              Rola partnerstw lokalnych w efektywnym wykorzystaniu środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

  • wdrażanie projektów partnerskich w perspektywie finansowej 2014-2020 – podstawowe założenia
  • projekty partnerskie w RPO WM 2014-2020
  • rola partnerstw lokalnych w ramach RLKS w PROW 2014-2020

18.30 – 19.00              Podsumowanie, dyskusja

Seminarium SIEDLCE 05.11 – PROGRAM