Nazwa projektu: SĄSIAD TO NIE WRÓG

Numer projektu: 2256/RO/2017

Jesteśmy organizacją zrzeszającą 14 kobiet w przedziale wiekowym od 34-70 lat. Swoje działania opieramy na pracy społecznej. W skład zespołu wchodzą osoby pracujące zawodowo, prowadzące gospodarstwa domowe, rolne, hodowca i trenerka koni oraz energiczne seniorki. Naszą działalność prowadzimy w miejscowości Gościeńczyce, powiat grójecki, liczącą ok. 200 mieszkańców. Źródłem finansowania naszych działań są składki członkowskie. Dzięki życzliwości OSP korzystamy bezpłatnie z lokalu funkcjonującego jako świetlica wiejska. I niestety, funkcjonujący tylko z nazwy. Brakuje w nim wyposażenia potrzebnego do wspólnego i aktywnego spędzania czasu, dlatego do tej pory nic nie organizowano. W naszej wsi nie ma ogólnodostępnych ośrodków rozrywki, kultury, sportu. Na zebraniach sołeckich oraz w indywidualnych rozmowach mieszkańcy zwracali uwagę na brak takiego miejsca. Starsi z nich, z sentymentem wspominali dawniejsze Koło Gospodyń Wiejskich, które nie istnieje już kilkadziesiąt lat. Dlatego My, energiczne, aktywne i pełne pomysłów Kobiety chcemy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Chcemy ułatwić im dostęp do ciekawych form spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim do tworzenia więzi sąsiedzkich. Wiemy, że wspólne jednoczenie się i działanie wokół wspólnego dobra, zwiększy atrakcyjność naszego miejsca zamieszkania i poczucia przynależności do niego. Ludzie włączą się w oddolne inicjatywy, tylko trzeba dać im na to szansę i dostosować działania do ich potrzeb i zainteresowań. Jednak warunek jest jeden: aby się integrować, muszą wyjść z domu. Działamy dopiero 6 miesięcy, ale mamy już na koncie pewne osiągnięcia. W grudniu odbyło się spotkanie, które upłynęło na wspólnym gotowaniu potraw świątecznych. Włączyłyśmy się również w pomoc dla trzech potrzebujących rodzin. Pod koniec stycznia zorganizowałyśmy ” Warsztaty tworzenia biżuterii”. Natomiast w okresie ferii zimowych zorganizowałyśmy spotkanie integracyjne, gdzie główną atrakcją była gra w ping-ponga. Cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem, gdyż 20 lat temu był to czynnie uprawiany sport przez ówczesną młodzież naszej wsi a teraz już dorosłych. Mieszkańcy ten czas mogli sobie umilić kawą i pysznymi ciastami upieczonymi przez nasze Członkinie. Młodsze dzieci miały do dyspozycji kącik z grami planszowymi i kolorowankami. Wielką frajdą dla nich było również rysowanie na tablicach suchościeranych. Zwieńczeniem spotkania była gra w kalambury, gdzie hasła były przedstawiane na flipchartach. Mimo początkowej nieśmiałości, gra wywoływała gromkie wybuchy śmiechu. Spotkanie zgromadziło 40 osób. Dzięki bezpłatnemu użyczeniu przez zaprzyjaźnione instytucje 2 stołów tenisowych i 2 flipchartów, spotkanie to mogło się odbyć. Nasza energia, motywacja, chęć trwałej zmiany oraz dążenie do celu mimo przeszkód będzie motorem dla mieszkańców do działania i alternatywą dla biernego spędzania wolnego czasu. Mając do tego odpowiednie zaplecze i środki finansowe jesteśmy pewne osiągnięcia wytyczonych sobie celów. Przyszłość wsi Gościeńczyc i jej mieszkańców to My.