Nazwa projektu: Rozkręcamy wieś

Numer projektu: 2442/GN_NGO/2017

Jesteśmy mieszkańcami miejscowości Borki Siedleckie w powiecie Siedleckim. Nasz projekt ,,Rozkręcamy wieś” w dużej części jest kontynuacją projektu ,,Wiejska strzecha” z roku ubiegłego 2016, który zrealizowaliśmy w ramach programu FIO – Mazowsze Lokalnie. W roku ubiegłym wspólnymi siłami stworzyliśmy wspaniałe miejsce integracji dla mieszkańców, poprzez wybudowanie altany, dodatkowo zakup grilla ogniskowego, wykonaliśmy tablice przyrodniczo – ekologiczne, a także zorganizowaliśmy cykl czterech wykładów dla dzieci i młodzieży, które odbyły się w szkołach na terenie gminy, a także na pikniku rodzinnym. Założenia tego projektu okazały się strzałem w dziesiątkę. Korzyści z realizacji odczuła nie tylko nasza wieś, ale cała gmina…i nie tylko. Chcemy kontynuować nasze dzieło. W ramach projektu chcemy w wybudowanej altanie wykonać nawierzchnię z kostki brukowej, a także werandę wokół altany. Chcielibyśmy także altanę wyposażyć w stoły i ławki, które wykonają mieszkańcy. Ze wsparciem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich chcemy także wybudować nawierzchnię na boisku do koszykówki, które znajduje się w otoczeniu altany. Kolejnym etapem projektu – który uważamy za innowacyjny pomysł – jest zakup aplikacji do powiadamiania mieszkańców SMSem. Posiadamy sołecką stronę WWW. Każdy mieszkaniec, który wypełni odpowiedni formularz na stronie, bądź wyśle pod odpowiedni nr SMSa, będzie powiadamiany o życiu naszej miejscowości, m.in. o organizowanych akcjach, zajęciach w świetlicy, imprezach, piknikach czy przypomnienie o podatku. Kolejnym etapem projektu byłby cykl warsztatów, które odbyłyby się w szkołach na terenie gminy, a także na pikniku rodzinnym, który odbędzie się na początku czerwca 2017 r. Warsztaty poprowadzi przyrodnik i ornitolog Ireneusz Kaługa z Grupy Ekologicznej. W ,,poprzedniej edycji” tematyka warsztatów dotyczyła głównie przyrody i ekologii. Zainteresowanie dzieci i młodzieży było bardzo duże. Chcemy zrobić krok naprzód. W tym projekcie za tematykę chcemy obrać promocję zdrowej żywności i promocję polskiej żywności. Chęć zaangażowania się w zaplanowane działania wyraziła większość mieszkańców naszego sołectwa. Chcą włączyć się do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości, a realizacja projektu będzie wspólnym sukcesem, którym będzie nie tylko wspólne dokończenie budowy altany czy budowa boiska, jako miejsc odpoczynku, integracji i rekreacji, ale przede wszystkim edukacja młodego pokolenia, krzewienia w nich szacunku dla dobra wspólnego, które zaprocentuje zarówno teraz, jak i w dalekiej przyszłości. Uważamy, że nasz projekt jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ zaangażuje do działania wszystkie grupy wiekowe: dzieci, młodzież i osoby dorosłe, nie tylko z naszej miejscowości, ale także z całej gminy. A oryginalność pomysłu polega na tym, że do realizacji zamierzamy włączyć szersze grono mieszkańców. Nasz pomysł jest innowacyjny, gdyż nikt nie słyszał, aby za tego typu działania brała się grupa nieformalna.