Działania zaplanowane w projekcje realizują członkowie organizacji przy wsparciu społeczności lokalnej. Widząc nasze zaangażowanie, turyści spędzający czas wolny na terenie nadbużańskim, również angażują się w pomoc w nasze prace.

Wolontariusze i członkowie stowarzyszenia, w ramach wkładu własnego, sprzątnęli pomieszczenie. Dzięki temu w najbliższym czasie pomalujemy pomieszczenie.

Z otrzymanej dotacji kupiliśmy farby, laptop wraz z oprogramowaniem, drukarkę i  meble biurowe. Zostaną ustawione, kiedy  tylko pomalujemy  pomieszczenie.