Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Rekonstrukcja stanowiska tkackiego i garncarskiego z X wieku

Numer projektu: 2821/RO/2017

Jesteśmy stowarzyszeniem zrzeszającym ludzi, których łączy zamiłowanie do historii Polski. Aktualnie stowarzyszenie składa się z 3 stałych członków- założycieli oraz kilkunastu sympatyków, którzy gotowi są wziąć aktywny udział w inicjatywach organizowanych w przyszłości przez stowarzyszenie. Rekonstrukcją historyczną zajmujemy się od wielu lat. Dotąd, miała ona charakter jedynie hobbystyczny, jednak w tym roku podjęliśmy decyzję o podzieleniu się wiedzą zdobytą przez te wszystkie lata z innymi. Chcemy poszerzać świadomość historyczną i kulturową społeczeństwa, pielęgnować tradycje i prowadzić zajęcia edukacyjne wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury regionów Słowiańszczyzny. Rekonstrukcja historyczna jest dla nas nie tylko sposobem na dobrą zabawę i poszerzanie wiedzy historycznej, ale przede wszystkim życiową pasją którą pragniemy popularyzować i zarażać innych. Zamierzamy organizować wystawy, pokazy, spotkania o tematyce historycznej. Organizować wydarzenia o charakterze edukacyjnym, warsztaty dotyczące rzemiosł ludowych a także być uczestnikami lokalnych wydarzeń takich jak np. Dni Sochaczewa. Majątek stowarzyszenia pochodzi z składek członkowskich, dotacji, darowizn, zbiórek publicznych, spadków, zapisów oraz dochodów z majątku stowarzyszenia. Dotychczas skompletowany majątek stowarzyszenia to zakupione przez nas wyposażenie i uzbrojenie, które służy nam do realizacji celów stowarzyszenia (namiot, ceramika, stół i inne przedmioty drewniane, stroje historyczne, broń historyczna, etc.)