Razem przeciwko skutkom epidemii!

Szanowni Państwo, Drodzy Wnioskodawcy,

Stoimy wszyscy przed wielkim wyzwaniem. Jak zaplanować działania, które mają się odbyć za kilka miesięcy, kiedy przyszłość przed nami niepewna. 

Obecna sytuacja nakłada poważne ograniczenia w funkcjonowaniu inicjatyw obywatelskich. Ograniczenia dot. możliwości spotkań, organizacji wielu form aktywności społecznej, współpracy z partnerami. Do tego dochodzi też często: lęk, poczucie zagrożenia i bezradności.

Od 2014 roku realizujemy dla Was program „Mazowsze Lokalnie”. Pierwszy raz jednak znaleźliśmy się w sytuacji, w której musimy wspólnie wprowadzić zmiany, które nie mają na celu usprawnienia procedur, ale służą powodzeniu i utrzymaniu idei programu. Sytuacja zmusza nas do przeniesienia większości działań do Internetu. Od 11 marca wszystkie spotkania zostały zawieszone i zamienione na kontakt telefoniczny i wirtualny. Przedłużyliśmy nabór wniosków do 7 kwietnia 2020 roku. Zorganizowaliśmy 4 webinaria. Dokonaliśmy przekierowania infolinii na prywatne nasze telefony. Odpowiadamy na maile i wiadomości na FB. Nasi Ambasadorzy są także do Waszej dyspozycji poprzez różne formy komunikacji. 

Nie ma jednak wątpliwości, że obecnie największym wyzwaniem pozostaje drugi etap oceny, a przede wszystkim realizacja przez Was wyłonionych i dofinansowanych projektów

Nie wiadomo jak długo trwał będzie stan epidemii. Jestem jednak pewien, że sytuacja nie wróci do pełnej normalności w tym roku. To wszystko odbije się i wpłynie na funkcjonowanie lokalnych organizacji, realizację inicjatyw oddolnych, uczestnictwo w projektach i pozyskiwanie wolontariuszy. Jak wskazuje Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, to

„przeciwdziałanie różnym negatywnym skutkom epidemii będzie najważniejszym celem motywującym do działania mieszkańców społeczności lokalnych”. 

„Mazowsze Lokalnie” ma szanse pomóc w powrocie do „normalności”. Działania Waszych projektów mogą stać się bardzo ważnym narzędziem wzmacniającym relacje, nadszarpnięte czasami wymuszonej nieufności wobec potencjalnie zarażonych. Sytuacja może wymusić rozwiązania, które mają szansę okazać się zmianą pozytywną. Więcej ludzi możesz nauczyć się korzystać z nowych technologii. W większym stopniu będziemy analizować ryzyka projektowe. 

Bardzo Was prosimy, w tych ostatnich dniach na złożenie wniosku, weźcie pod uwagę to, że będzie inaczej. Zaplanujcie działania przy założeniu, że czas w tym roku jest szczególny i specyficzny. Trzeba się liczyć, że wakacje i jesień nie będą takie same jak zawsze. Działania w większym stopniu powinny pomagać niwelować straty wyrządzone epidemią, wykorzystywać nowe technologie informacyjno-komunikacyjne, tradycyjne szkolenia, warsztaty, spotkania i porady zastępować tymi w Internecie, wspierać tych, którzy najwięcej stracili na czasach zarazy, np. kampanie promujące lokalnych przedsiębiorców. To czas dla organizacji, aby wzmocniły swoje działania na rzecz lokalnych społeczności.

W programie „Mazowsze Lokalnie” wspieramy grupy nieformalne, zwykłych obywateli i organizacje. Wspieramy Was w tym, jak działacie. Dajcie nam znać, w jaki sposób możemy to robić jeszcze lepiej i efektywniej. Nie poddawajcie się i pamiętajcie – termin składania wniosków upływa 7 kwietnia 2020 roku o godz. 12:00. 

Daniel Prędkopowicz

Z życzeniami zdrowia i powodzenia, w imieniu operatorów „Mazowsze Lokalnie”