Ponad 300 wniosków w konkursie FIO Mazowsze Lokalnie.

Zakończyliśmy nabór w tegorocznej edycji konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych oraz rozwój młodych organizacji. Łącznie wpłynęły  304 wnioski. Teraz przed nami czas oceny.

Najwięcej wniosków wpłynęło na ścieżkę Inicjatywy oddolne bo aż 201, na Rozwój organizacji 88, a na Wsparcie grup samopomocowych 15. Fiszki konkursowe zostaną teraz ocenione przez dwóch ekspertów zgodnie z kartą oceny. Wynik oceny jest średnią ocen dwóch ekspertów. W ścieżce Inicjatywa oddolna eksperci, przy ocenie, będą brali pod uwagę zaangażowanie lokalnej społeczności, dobro wspólne, formę projektowanych działań oraz trwałość efektu i spójność działań. W ścieżce Wsparcie grup samopomocowych – potencjał grupy, adekwatność działań oraz trwałość efektu i finansowanie. Z kolei w ścieżce Rozwój organizacji – potencjał organizacji, spójność zaproponowanego planu rozwoju, budżet.

W I etapie oceny można otrzymać maksymalnie:

 • 24 punkty w ścieżce Inicjatywy oddolne
 • 21 punktów w ścieżce Wsparcie grup samopomocowych
 • 14 punktów w ścieżce Rozwój organizacji pozarządowych

Po zakończeniu oceny fiszek zostanie stworzona lista rankingowa projektów. W pierwszej kolejności na liście tej znajdą się projekty z gmin nieobjętych działaniami FIO-ML w latach 2014-2017. Będą one stanowiły 25% wszystkich projektów (jeżeli napłynie odpowiednia liczba wniosków z tych gmin). Wszystkie pozostałe projekty trafią na wspólną listę rankingową i o ich przejściu do drugiego etapu konkursu będzie decydowała punktacja.

Dokładną liczbę projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu ustala Operator i zależy ona od wartości wnioskowanych dotacji w projektach. Liczba projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu będzie wynosiła około:

 • 60 projektów ze ścieżki Inicjatywy oddolne
 • 10 projektów ze ścieżki Wsparcie grup samopomocowych
 • 50 projektów ze ścieżki Rozwój organizacji pozarządowych

Wyniki chcemy opublikować do 1 sierpnia 2018 roku. Realizatorzy projektów wyłonionych w I etapie konkursu zostaną zaproszeni do przygotowania prezentacji konkursowej. Lokalne komisje oceniające planujemy w dnach:

 • 08 – Siedlce
 • 08 – Warszawa
 • 08 – Płock
 • 08 – Ostrołęka
 • 16-08 – Radom

Wyniki drugiego etapu oceny ogłoszone będą na koniec sierpnia. Wnioski będą realizowane w od 1 września do 30 listopada 2018 r. Tegoroczna pula środków na mikrodotacje wynosi  261.000 zł