Podsumowanie prezentacji

Zakończyły się prezentacje wniosków przed komisjami. Ponad 120 organizacji i grup nieformalnych przedstawiło swoje pomysły na działania lokalne na komisjach zorganizowanych w 5 miastach Mazowsza.  Wszystkie przedstawione wnioski były pełne zapału, inspiracji i energii. Niezmiernie miło było poznać tylu ciekawych i kreatywnych ludzi. Wasz zapał, chęć działania i dobry humor udzielał się wszystkim.  Komisja składająca się z 24 ekspertów oceniła prezentacje pod kontem zaangażowania lokalnej społeczności w działania projektowe, potencjału grupy  (doświadczenie i przynależności do lokalnej społeczności), trwałości projektu i adekwatności działań.  Ostatecznie, w zależności od wnioskowanej kwoty, dofinansowanie otrzyma ok. 60 wniosków. Całkowita kwota dotacji na działania społeczne na Mazowszu w tym roku wyniesie 261 000 zł.

Obecnie trwa liczenie przyznanych punków. Na końcową ocenę składa się suma punków i pierwszej i drugiej tury.

Ostateczne lista dofinansowanych wniosków zostanie opublikowana na stronie programu, na koniec sierpnia.