AKTUALNOŚCI i KOMUNIKATY

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

CO NOWEGO W PROJEKTACH?

Liczby związane z konkursem w 2017

102

Liczba projektów ze ścieżki „inicjatywy oddolne” (95) oraz „wsparcie grup samopomocowych” (7), które otrzymały dofinansowanie.

472

Liczba fiszek złożonych w ramach trzech ścieżek: inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji

48

Liczba projektów ze ścieżki „rozwój organizacji”, które otrzymały dofinansowanie.

PROJEKTY FIO MAZOWSZE LOKALNIE

Operatorzy FIO na Mazowszu

 

Projekt Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków własnych Operatorów.