Liczby związane z konkursem w 2017

472

Liczba fiszek złożonych w ramach trzech ścieżek: inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji

48

Liczba projektów ze ścieżki „rozwój organizacji”, które otrzymały dofinansowanie.

102

Liczba projektów ze ścieżki „inicjatywy oddolne” (95) oraz „wsparcie grup samopomocowych” (7), które otrzymały dofinansowanie.

AKTUALNOŚCI i KOMUNIKATY

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

CO NOWEGO W PROJEKTACH?

JAK OTRZYMAĆ MIKRODOTACJĘ?

Rozwój organizacji

Projekty nakierowane na rozwój własnej organizacji, zakup sprzętu, remont, opracowanie planu rozwoju.

 • Przeczytaj Regulamin i Poradnik

  Sprawdź czy Twoja organizacja może otrzymać mikrodotację, a Twój pomysł na projekt mieści się w naszym konkursie!

 • Skorzystaj z pomocy!

  Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, problemy lub pytania – skorzystaj z pomocy Ambasadorów FIO – Mazowsze Lokalnie lub infolinii – nie obawiaj się pytać – jesteśmy po to aby Ci pomóc!

 • Wypełnij fiszkę on-line

  Aby złożyć wniosek w konkursie musisz swój pomysł opisać w generatorze wniosków na dwóch stronach A4 oraz podać wartość mikrodotacji o którą się ubiegasz.

 • Oczekuj na wyniki I etapu...

  Pierwszy etap to ocena fiszek projektowych – wybierzemy najlepsze pomysły!

  Kartę oceny fiszki znajdziesz Tu.

 • Przygotuj prezentację!

  Jeśli Twój pomysł znajdzie się na liście projektów, które przeszły do II Etapu – przygotuj szczegółowy budżet swoich działań oraz zapisz się na jeden z terminów spotkań z Komisją Oceniającą.

 • Przedstaw swój pomysł przed Komisją

  Komisje Oceniające działać będą w przynajmniej 7  lokalizacjach od 18 kwietnia do 12 maja 2017. Prezentacja przed Komisją może mieć dowolną formę, ale musi jej dokonać Realizator projektu.

 • Wybór projektów

  Komisje Oceniające wybiorą najlepsze projekty i rekomendują je do dofinansowania – z każdej lokalizacji będzie to 25% najlepszych projektów, dodatkowo pozostałe projekty ułożone zostaną na liście rankingowej z wszystkich lokalizacji.

 • Umowa i wypłata środków

  Środki na mikrodotacje wypłacamy z góry, nie wymagamy żadnych zabezpieczeń.

  Działania mogą być realizowane w okresie od 15 maja do 31 października 2017 r.

 • Przeczytaj Regulamin i Poradnik

  Sprawdź czy Twoja organizacja może otrzymać mikrodotację, a Twój pomysł na projekt mieści się w naszym konkursie!

 • Przygotuj projekt!

  Aby złożyć wniosek w konkursie musisz swój pomysł prawidłowo opisać – określić nie tylko przedmiot działania, ale i oczekiwane rezultaty, harmonogram, czy budżet całego przedsięwzięcia. Zajrzyj do Poradnika.

 • Złóż wniosek!

  Przygotowany projekt wpisz w generator wniosków. Zostaw sobie bezpieczny czas na sprawdzenia wszystkiego. Nie wymagamy drukowania wniosku, podpisów ani ŻADNYCH załączników. Wystarczy jedno kliknięcie!

 • Oczekuj na wyniki...

  Ocena realizowana jest z użyciem karty oceny merytorycznej. Każdy wniosek zostanie oceniony przez dwóch ekspertów.

 • Umowa

  Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników, podpiszemy umowy z wybranymi organizacjami i wypłacimy 100% przyznanych środków z góry.

 • Zrealizuj swój pomysł

  W trakcie realizacji twojego pomysłu – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania, skontaktuj się z nami. Lepiej wątpliwości rozstrzygać na tym etapie, niż przy rozliczeniu…

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Obywatelskie grupy nieformalne

Wsparcie dla grup nieformalnych – w skład których wchodzić muszą co najmniej trzy osoby fizyczne chcące zrealizować wspólnie projekt.

Samopomocowe grupy nieformalne

Wsparcie samopomocowych grup nieformalnych – aktywne działanie skierowane na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich.

PROJEKTY FIO MAZOWSZE LOKALNIE

Operatorzy FIO na Mazowszu

 

Projekt Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków własnych Operatorów.