Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Odpoczynek na świeżym powietrzu

Numer projektu: 2533/GN/2017

Nasz projekt ma na celu pobudzenie do działania naszej lokalnej społeczności. Jeszcze kilka lat temu wśród ludności wiejskiej dziwne było stwierdzenie, że ludzie mieszkający w miejskim bloku nie znają swoich sąsiadów przez ścianę. A teraz na wsi zrobiło się tak samo. Wychodząc naprzeciw temu zamierzamy utworzyć w centrum naszej wsi, na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej miejsce, w którym będziemy mogli się spotkać, aby w wolnym czasie odpocząć od ciężkiej pracy, zintegrować się z lokalną społecznością, wymienić poglądami, wspólnie pobiesiadować, pośpiewać przy dźwiękach akordeonu. Nasz kącik wypoczynkowy stanie się miejscem, które każdy mieszkaniec naszej wsi i okolic będzie z chęcią odwiedzał. Dodatkowo miejsce to posłuży również jako przystanek odpoczynkowy na trasie wycieczek rowerowych. Zamierzamy utwardzić fragment terenu , ustawić na nim 6 stolików z ławkami, obok wymurować z kamienia miejsce na ognisko z rusztem grillowym oraz zamontować tablicę informacyjną o naszej miejscowości. Odwiedzający nas turyści będą mogli skorzystać z zestawu wypoczynkowego, zorganizować sobie ognisko, poznać naszą historię i lokalne atrakcje turystyczne za pomocą zaprojektowanej i wykonanej tablicy informacyjnej. Mieszkańcy naszej miejscowości posiadają duże zdolności manualne, potrafią wykonywać różne konstrukcje drewniane, kamienne, betonowe itd. Są bardzo chętni do pracy i w ramach wolontariatu pomogą zrealizować nasz projekt. Dlatego zamierzamy zakupić tylko materiały do wykonania stołów, utwardzenia terenu, budowy ogniska z grillem. Już samo wykonanie projektu będzie dużym wydarzeniem w naszej miejscowości. Zaangażuje ono dużą część mieszkańców w różnym wieku do wspólnego działania i pracy. Mężczyźni i chłopcy zajmą się wyrównaniem terenu oraz jego utwardzeniem, wykonają stoły z ławkami, umurują ognisko. Kobiety przygotują natomiast strawę dla ciężko pracujących panów, a w dniu otwarcia naszego kącika wypoczynkowego zorganizują poczęstunek dla wszystkich przybyłych. Miejsce to stanie się atrakcyjnym punktem w naszej wsi. Będzie skupiało wokół siebie mieszkańców naszej wsi i okolic w różnym wieku. Ludzie na nowo nauczą się spędzania wspólnego czasu. Projekt przyczyni się do zacierania różnic międzypokoleniowych. Wszyscy będą mogli spotkać się razem i dobrze bawić. W naszej okolicy nie ma podobnego miejsca, w którym przy ognisku mogłaby się spotkać okoliczna ludność. Młodzież najczęściej spotyka się na skrzyżowaniu przy kościele, drażniąc i narażając się proboszczowi. Dorośli natomiast już dawno zrezygnowali ze wspólnych spotkań plenerowych. Nigdzie w okolicy nie ma podobnego kącika rekreacyjnego. Jest na to duże zapotrzebowanie. W mieście ludzie mają do dyspozycji restauracje, pizzerie, parki, siłownie zewnętrzne itp. Na wsi nie ma podobnych miejsc. Społeczność wiejska czuje się przez to dyskryminowana i zaniedbana. Chcemy choć w niewielki stopniu zatrzeć te różnice. Nasz pomysł z perspektywy społeczności wiejskiej jest czymś oryginalnym i pożądanym.