Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Noce i dni nad Ulatówką

Numer projektu: 2322/GN_NGO/2017

Grupa nieformalna Ulatówka powstała z inicjatywy mieszkanek okolicznych wsi położonych nad rzeką Ultówka w gminie Krzynowłoga Mała (powiat przasnyski) Hanny Popiołek, Marzeny Smolińskiej i Alicji Dzięgielewskiej. Wszystko zaczęło się od wspólnych ćwiczeń fitness, których inicjatorką była Alicja. Po kilku spotkaniach doszłyśmy do wniosku, że w naszej okolicy brakuje miejsca, które umożliwiałoby integrację lokalnej społeczności. Rozmowy z sąsiadami potwierdziły nasze spostrzeżenia. Ze względu na specyfikę zabudowy kolonialnej naszych miejscowości, gospodarstwa są znacznie oddalone od siebie (nawet 1 km). Utrudnia to kontakt między mieszkańcami. Taki układ terytorialny doprowadził zerwania więzi międzysąsiedzkich. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności postanowiliśmy znaleźć odpowiednie miejsce do wspólnych działań. Idealną lokalizacją na naszą wspólną koncepcję okazał się teren przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulatowie-Adamach. To miejsce okazało się bezkonkurencyjne ze względu na centralne położenie między wioskami. Właścicielem terenu jest gmina Krzynowłoga Mała, której gospodarz wójt Jerzy Humięcki udzielił nam pisemnej rekomendacji na użytkowanie tego miejsca. Uporządkujemy i zmodernizujemy teren wokół remizy OSP w Ulatowie-Adamach pod spotkania społeczne, gdyż obecnie panuje tam bałagan i nieład. W miejscu tym powyrastały liczne, dzikie krzaki, a podłoże nie porasta trawa. Z placu tego korzystały liczne firmy remontujące drogę powiatową Przasnysz-Chorzele, które pozostawiły sterty gruzu i innego rodzaju odpady, zagrażające bezpieczeństwu. Śmieci te zostaną wywiezione wspólnymi siłami przez okolicznych mieszkańców, teren zostanie zagrabiony, uporządkowany, a w miejscach których wyginęła trawa zostanie podsiana . Centralnym miejscem naszych spotkań stanie się wspólnie wybudowany kamienny grill i letnia, drewniana scena, na której odbywać się będą pokazy talentów dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Budową grilla i sceny zajmą się mężczyźni, a kobiety zadbają o poczęstunek wypiekając lokalne przysmaki, angażując przy tym najmłodsze oraz najstarsze pokolenie. Budowę grilla i sceny letniej zwieńczymy skromnym piknikiem dla naszej lokalnej społeczności, na którym odbędą się różne zabawy, konkursy i gry. W naszą pracę zgodziła się włączyć Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach, która w tym roku obchodzi swoje 60-lecie. Na jej terenie 2 lata temu zmodernizowaliśmy własnymi siłami boisko szkolne, które pokazuje, że ludzie widząc sens wspólnej pracy angażują się działając na rzecz mieszkańców, tylko brakuje im bodźców, które zmotywują ich do działania. Chcielibyśmy aby nasze pomysły i działania przeistoczyły się w wiele ciekawych inicjatyw, które doprowadzą nas do utworzenia stowarzyszenia działającego dla naszego środowiska. Chcemy aby nasze działania przetarły innym szlaki do angażowania się w życie małej społeczności i pokazania, że wspólnie można osiągnąć więcej.

=”400″ height=”300″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>