Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Nie jesteśmy sami

Numer projektu: 2767/GS_NGO/2017

Jesteśmy grupą samopomocową skupiającą ok. 8 osób wychowujących niepełnosprawne dzieci. Działamy na terenie gminy Zbuczyn od miesiąca grudnia 2016 r. Powstaliśmy w celu wspierania siebie nawzajem i innych którzy mają podobne problemy w związku z niepełnosprawnością dzieci Zauważyłyśmy i odczuwamy to na tzw. własnej skórze brak wsparcia dla rodziców zajmujących się niepełnosprawnymi dziećmi. Jesteśmy pozostawieni sami sobie w swoich problemach, frustracjach, trudnościach, kompleksach, w poczuciu bezsensu i beznadziejności, borykamy się z problemami finansowymi i materialnymi. W związku z niepełnosprawnością naszych dzieci niejednokrotnie zrezygnowaliśmy z pracy zawodowej, życia osobistego, spotkań towarzyskich, hobby. Założeniem powołania grupy samopomocowej było zintegrowanie się. Poprzez wspólne działania chcemy aby świadczona była pomoc poszczególnym osobom w budowaniu ich tożsamości, pokonywania samotności i izolacji. Chcemy wyjść poza tzw. cztery ściany. Jako rodzice wychowujący niepełnosprawne dzieci przeżywamy niezwykle intensywnie lęk związany z ciągłym zagrożeniem życia i zdrowia dziecka, niepokój o jego rozwój, uczucie zagubienia i niepewności, osamotnienie, jednostajność życia zdominowanego przez obowiązki, wrażenie napiętnowania, irracjonalne poczucie krzywdy i straty, stan stałej mobilizacji związany z koniecznością nieustannej gotowości do radzenia sobie z nagłymi i nietypowymi sytuacjami, zmęczenie. Jako grupa spotykamy się 2- 3 razy w miesiącu.Miejscem spotkań jest świetlica wiejska w Maciejowicach lub sala konferencyjno szkoleniowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie. W okresie naszej działalności udało nam się zrealizować kilka inicjatyw na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych m.in. wigilię, bal, kiermasz ozdób świątecznych, zajęcia świetlicowe w okresie ferii dla niepełnosprawnych dzieci, wyjazdy integracyjna m.in. do kina. Poprzez wspólną pracę w ramach grupy samopomocowej działamy w ramach radzenia sobie z obciążeniami: wspieramy się wzajemnie przy pokonywaniu trudności, zdobywamy wiedzę na temat osobistej trudnej sytuacji, rozwijamy nowe formy radzenia sobie z problemem, odrzucamy izolację społeczną i fobie, planujemy wspólne działania, tworzymy nowe perspektywy, dodajemy sobie wspólnie odwagi przy dochodzeniu swoich praw. Posiadamy wiele zasobów: te niematerialne nasze talenty, umiejętności i materialne np. możliwość bezpłatnego korzystania z zasobów lokalowych Gminy Zbuczyn – np. świetlice wiejskie z salą i zapleczem kuchenno – sanitarnym i sali konferencyjno – szkoleniowej z zapleczem sanitarno – kuchennym i technicznym (komputer, projektor, ekran, flip-chart, sprzęt audiowizualny) GOPS w Zbuczynie oraz pomieszczeń Parafii w Zbuczynie.