Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

Historia Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej sięga sierpnia 2007roku, kiedy to Gmina Wołomin, poprzez przygotowania dokumentu pod nazwą „Analiza profilu obszaru Doliny Rzeki Czarnej przy udziale mieszkańców wraz z analizą zasięgu terytorialnego Lokalnej Grupy Działania i analizą interesariuszy”, rozpoczęła tworzenie Lokalnej Grupy Działania na swoim terytorium. W wyniku spotkań, toczonych od października di listopada 2007 roku, podjęto decyzję o objęciu zasięgiem LGD części wiejskiej Gminy Wołomin oraz Gmin: Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka, Tłuszcz. W październiku 2009 roku do tego grona dołączyła gmina Zabrodzie, w kolejnych latach Wyszków, Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik i Zielonka. Zebranie założycielskie LGD, która ze względu na uwarunkowania fizyczno – geograficzne przyjęła nazwę „Równiny Wołomińskiej”, odbyło się 17 kwietnia 2008 roku w Tłuszczu, gdzie znajduje się jej siedziba. Obecnie obszar działania LGD „RW” obejmuje tereny 12 gmin z Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego.

Na co dzień Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskie” zajmuje się pozyskiwaniem środków Unijnych oraz Krajowych. Działa na rzecz aktywizacji mieszkańców z terenów wiejskich. Udzielaniem stypendiów dla zdolnej młodzieży. Organizowaniem wyjazdów letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży. Prowadzeniem punktów i biur nieodpłatnej pomocy prawnej oraz działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców o przysługujących im uprawnieniach. Wsparciem przedsiębiorczości. Od 2013 roku LGD jest ośrodkiem Działaj Lokalnie.

Jaka jest Wasza misja?

Naszą główna misją jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez którą możemy wspierać nie tylko samorządy ale również osoby fizyczne , przedsiębiorców, a przede wszystkim organizacja pozarządowe oraz grupy nieformalne.

Dlaczego postanowiliście zostać Ambasadorem FIO-ML?

Chcemy w dalszym ciągu kontynuować przygodę z FIO – Mazowsze Lokalnie ponieważ, chcemy wspierać młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z naszego terenu. Te działania pozwolą pobudzić i zaktywizować lokalną społeczność.

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra?

Zachęcamy lokalną społeczność poprzez organizowanie różnych spotkań i szkoleń informacyjnych, rozwieszanie plakatów oraz zamieszczanie informacji na stronach internetowych. Ponadto od początku 2016 LGD prowadzi Punkt poradnictwa dla istniejących i przyszłych organizacji pozarządowych.

Dane teleadresowe Ambasadorów FIO-ML znajdziesz tutaj.