Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Logo wsi Laski

Numer projektu: 2657/GN/2017

Wspólnie z sołectwem wsi Laski chcemy zorganizować warsztaty, na których wspólnie z mieszkańcami, zostanie stworzone i uzgodnione Logo wsi. Wieś Laski położona jest w gminie Izabelin, liczy około 2000 mieszkańców. Dla mieszkańców, aby poczuć się częścią lokalnej społeczności, ważne jest, by poznać skąd pochodzi nazwa wsi, jaka jest historia tego miejsca. Poprzez rozmowy z mieszkańcami zdaliśmy sobie sprawę, że wielu z nich nie zna pochodzenia nazwy wsi i mylnie kojarzy ją ze znajdującym się na terenie wsi Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi. Chcemy umożliwić mieszkańcom poznanie zasad tworzenia logo i wspólnie wypracować propozycje czytelnego znaku rozpoznawczego opartego na poprawnym skojarzeniu z nazwą wsi. Przewidujemy dwa warsztaty dla mieszkańców – pierwsze na nawiązanie współpracy między mieszkańcami, poznanie historii miejsca i wypracowanie konsensusu odnośnie logo. Efektem ma być czytelny koncept dla grafika jakie logo stworzyć. Grafik utworzy propozycje profesjonalnego logo do wykorzystania w przestrzeni wsi ( znaki na wjeździe i wyjeździe), korespondencji sołtysa z mieszkańcami, gazetce sołeckiej, gadżetach na piknik sołecki, etc. Powstałe logo będzie możliwe do wykorzystania elektronicznie, do druku, do druku wielkoformatowego (technika wektorowa). Drugie spotkanie obejmowałoby wybór logo z przedstawionych przez grafika propozycji, jego omówienie i zdobycie jak największego poparcia mieszkańców wsi. Grafik przekaże finalne logo do dalszego wykorzystania – w formacie wymaganym do użycia w mediach społecznościowych, wydrukach, wydrukach wielkoformatowych. Aby fizycznie w krótkim czasie pokazać logo wydrukujemy jeden baner reklamowy wsi Laski z logo, który będzie wykorzystywany również podczas pikników integracyjnych, spotkań sportowych organizowanych w ramach integracji mieszkańców. Do udziału w działaniach zaprosimy również aktywne osoby z innych wsi gminy Izabelin, tak aby mogły wykorzystać doświadczenie tego projektu do przeprowadzenia działań w swoich sołectwach.