Rozwój organizacji

Podstawą realizacji konkursu w roku 2019 jest Regulamin.

Wnioski konkursowe przyjmowane są w terminie od dnia 25 lutego g. 12.00 do dnia 18 marca 2019 do godzinny 12.00 wyłącznie poprzez generator. Ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie. Wzór wniosku (fiszki) i karta oceny fiszki znajdują się w zakładce Do pobrania. Projekty realizowane w ramach dotacji mogą trwać od 1 maja do 31 października 2019 roku. Maksymalna wartość dotacji to 5 000 zł.

Środki przeznaczone na mikrodotacje w 2019 r. wynoszą ok. 261.000,00 PLN, z czego na ścieżkę „Rozwój organizacji” przeznaczonych jest ok. 43% wynoszące ok. 112.500,00 PLN.

Wnioski przyjmujemy od dnia 25 lutego g. 12.00 do dnia 18 marca 2019 do godzinny 12.00.

Kiedy?Termin składania wniosków

Mikrodotacje musza mieścić się w przedziale pomiędzy 1500 a 5000 zł.

MikrodotacjaJak jest wartośc pojedyńczej dotacji?