Rozwój organizacji

Podstawą realizacji konkursu w roku 2017 jest Regulamin.

Wnioski konkursowe przyjmowane są w terminie od dnia 27 lutego od godziny 12.00 do dnia 20 marca 2017 do godzinny 15.00, wyłącznie poprzez generator. Ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie. Wzór wniosku (fiszki) i karta oceny fiszki znajdują się w zakładce Do pobrania. Projekty realizowane w ramach dotacji mogą trwać od 15 maja do 31 października 2017 roku. Maksymalna wartość dotacji to 5 000 zł.

Środki przeznaczone na mikrodotacje w 2017 r. wynoszą 676.400 PLN, z czego na ścieżkę „Rozwój organizacji” przeznaczonych jest ok. 30% wynoszące 203.400 PLN.

Wnioski przyjmujemy od dnia 27 lutego od godziny 12.00 do dnia 20 marca 2017 do godzinny 15.00

Kiedy?Termin składania wniosków

Mikrodotacje musza mieścić się w przedziale pomiędzy 1500 a 5000 zł.

MikrodotacjaJak jest wartośc pojedyńczej dotacji?