Inicjatywy oddolne

Podstawą realizacji konkursu w roku 2018 jest Regulamin.

Wnioski konkursowe przyjmowane są w terminie od dnia 5 lipca g. 12.00 do dnia 19 lipca 2018 do godzinny 15.00, wyłącznie poprzez generator. Ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie. Wzór wniosku (fiszki), karta oceny fiszki oraz karta oceny prezentacji znajdują się w zakładce Do pobrania. Projekty realizowane w ramach dotacji mogą trwać od 1 września do 30 listopada 2018 roku. Maksymalna wartość dotacji to 5 000 zł.

Środki przeznaczone na mikrodotacje w 2018 r. wynoszą 261.400 PLN, z czego na ścieżkę „Inicjatywy oddolne” przeznaczone jest ok.  50% tej kwoty czyli  130.500 PLN.

Wnioski przyjmujemy  od dnia 5 lipca g. 12.00 do dnia 19 lipca 2018 do godzinny 15.00

Kiedy?Termin składania wniosków

Mikrodotacje musza mieścić się w przedziale pomiędzy 1 500 a 5 000 zł.

MikrodotacjaJak jest wartośc pojedyńczej dotacji?