Konkurs FIO 2019

Na przełomie lutego i marca zostanie ogłoszony konkurs FIO Mazowsze Lokalnie na 2019 r. Trwają prace nad przygotowaniem pełnego harmonogramu, który zostanie podany do wiadomości po feriach.  Środki przeznaczone na mikrodotacje w 2019 r. wynoszą  260.000 PLN

Jak co roku do konkursu mogą przystąpić młode organizacje, grupy nieformalne  (składające się z min. 3 osób pełnoletnich) oraz samopomocowe grup nieformalne z terenu województwa mazowieckiego i działające na jego terenie. Każdy projekt będzie mógł  uzyskać mikrodotację w wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z projektami które dostały dofinansowanie w minionych latach: projekty.  Pokazują one zapał ludzi, wspólną pracę i zmiany jakie następują dzięki dotacji. Poza tym mogą być inspiracją i wskazówką do nowych działań.  Mamy nadzieje, że ta lektura pomoże Wam w pracy nad waszymi projektami.