Koniec naboru wniosków

Zakończył się nabór wniosków FIO -Mazowsze Lokalnie 2016 w ścieżce: inicjatywy oddolne i wsparcie grup samopomocowych. Wnioskodawcy mieli czas do piątku, 26 lutego b.r. do godz. 15:00 na wypełnienie fiszki w generatorze na stronie www.mazowszelokalnie.pl. Kwota do rozdysponowania na obie ścieżki to ok. 550 000 zł.

Emocje były do samego końca – nieprzerwanie dzwoniący telefon, e-maile, wiadomości na fb. Ostatecznie wpłynęło 658 wniosków – 80 więcej niż przed rokiem, z czego 627 na ścieżkę inicjatywy oddolne a 31 na wsparcie grup samopomocowych. Zaskoczeniem jest liczba fiszek, które grupy składały w ramach pierwszej ścieżki samodzielnie bez tzw. parasola w postacie organizacji pozarządowej. Takich projektów jest 280, 291 to grupy nieformalne ze wsparciem innej organizacji i 56 wniosków wpłynęło od młodych organizacji pozarządowych.

Teraz do 14 marca eksperci mają czas na ocenę fiszek oraz wytypowanie grup do II etapu prezentacji projektu przed komisjami w jednym z sześciu miast woj. mazowieckiego: Ostrołęce, Płocku, Siedlcach, Radomiu, Grodzisku Mazowieckim i dwoma komisjami w Warszawie. Oczywiście to grupa wybiera przed którą komisją chce się zaprezentować. Oba etapy są tak samo ważne.

Przed nami ostatni konkurs w programie FIO-Mazowsze Lokalnie na rozwój młodych organizacji, który zostanie uruchomiony 7 marca 2016 r.

Trzymamy za wszystkich kciuki!