Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

Naszą organizację założyli lokalni liderzy działający jako grupa nieformalna przy „Białobrzeskim Towarzystwie Kulturalnym” i 5 samorządów powiatu białobrzeskiego. Działamy na rzecz rozwoju młodzieży, umacniania spot obywatelskiego, rozwoju lokalnego, edukacji, a także transferu własnych doświadczeń w zakresie zmian ustrojowych, współpracy z samorządami lokalnymi i wspierania organizacji pozarządowych na Ukrainę. W 2016 r. rozpoczęliśmy również nowy kierunek naszych działań, mający na celu utworzenie Funduszu Stypendialnego.
dla uzdolnionej młodzieży z terenu powiatu białobrzeskiego.

Jaka jest Wasza misja?

Poprawa jakości życia społeczności lokalnej na powiatu białobrzeskiego poprzez efektywne pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych na cele dobroczynne i inicjatywy obywatelskie w zakresie: edukacji, kultury, zdrowia, sportu, ochrony środowiska, demokracji, dobra wspólnego.

Dlaczego postanowiliście zostać Ambasadorem FIO-ML?

Od wielu lat jesteśmy lokalną organizacją grantową. Przydzielaliśmy granty grupom młodzieżowym w tamach programu „Pracownia Umiejętności” oraz „Youthbank” oraz dorosłym w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Małe organizacje i grupy nieformalne od lat proszą nas o wsparcie w wyszukiwaniu programów grantowych i pomoc w pisaniu aplikacji konkursowych.

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra?

Wspieramy organizacje pozarządowe i grupy obywatelskie. Organizujemy dla nich szereg szkoleń, wizyty studyjne, Białobrzeskie Fora Organizacji Pozarządowych. Sieciujemy wszystkich działaczy społecznych z terenu naszego powiatu dzięki czemu wymieniają się doświadczeniami. Corocznie organizujemy konkurs „Lider III Sektora” i nagradzamy najaktywniejsze organizacje.

Dane teleadresowe Ambasadorów FIO-ML znajdziesz tutaj.