Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Kinderland w Rudkach

Numer projektu: 2488/GN_NGO/2017

Jesteśmy mieszkańcami małej wioski liczącej 130 osób, położonej na Mazowszu w gminie Nowe Miasto nad Pilicą, w której zlokalizowany jest na mały plac zabaw, gdzie spotykają się nasze dzieci i ich rodzice. W ramach działań projektowych chcielibyśmy stworzyć przyjazne i bezpieczne miejsce do spędzania wolnego czasu oraz doposażyć nasz plac zabaw w altanę ze stołem i ławkami. W ramach projektu zakupimy materiały do budowy altany i wybudujemy ją w czynie społecznym Dzięki doposażeniu placu zabaw maluchy zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Dzieci poznają, nie tylko zasady współżycia w grupie, ale też lepiej zrozumieją własne możliwości. Miejsce to przyczyni się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Wybudowana w ramach czynu społecznego mieszkańców altanka zapewni dzieciom i rodzicom schronienie przed deszczem i słońcem. Plac zabaw poprawi estetykę wsi i bezpieczeństwo bawiących się dzieci, a także będzie pełnił kluczową rolę w centrum wsi. Stworzenie większego placu zabaw – jego doposażenie, będzie służyć aktywności i integracji mieszkańców, przyczyni się do zawiązywania nowych znajomości spośród osób z lokalnej społeczności, jednocześnie swoim wyglądem i formą poprawi estetykę naszej wsi Rudki. Taki plac zabaw jest jedynym takim miejscem we wsi służącym do integracji mieszkańców oraz do lepszego rozwoju infrastruktury publicznej. Lokalna społeczność ( młodzież/11 osób oraz osoby w wieku 50+ /7 osób) w ramach prac społecznych zadeklarowały pomoc w sprzątaniu terenu. Nasz pomysł jest innowatorski z uwagi na fakt, iż dotychczas nikt nie podjął takiej inicjatywy w celu stworzenia miejsca przyjaznego dla wszystkich mieszkańców wsi, stwarzającego warunki do integracji i wspólnego odpoczynku.