Plac zabaw w Morzyczynie Włóki, „Kącik Seniora” w miejscowości Bobrek, Aktywni Mieszkańcy z Rabian, „Letnie kino pod chmurką” w Krzynowłodze Wielkiej, Akcja Integracja we Władysławowie, projekt „Odpoczynek na świeżym powietrzu” z Solca oraz „Rodzice z Drużyny Żaków i Orlików” z okolic Grodziska Mazowieckiego to siedem najlepszych projektów z poszczególnych komisji. W tym roku podczas Lokalnych Komisji Oceniających o swoich projektach opowiedziało prawie 200 grup, z czego 102 otrzymają dofinansowanie! Dziękujemy wszystkim uczestnikom komisji za poświęcony czas, kreatywność i energię, jaką nam przekazaliście. Cieszymy się, że mogliśmy Was spotkać.

W obu ścieżkach: Inicjatywy Oddolne oraz Wsparcie Grup Samopomocowych, końcowy wynik jest sumą punktów z pierwszego i drugiego etapu. Na pierwszym etapie oceniane były fiszki, w drugim prezentacje.

Zgodnie z regulaminem, z każdej komisji zostało wyłonionych do dofinansowania 25% spośród zaprezentowanych projektów. Pozostałe projekty zostały ulokowane na osobnej, centralnej liście rankingowej, obejmującej projekty ze wszystkich  lokalizacji. Dofinansowanie otrzymają kolejne projekty z najwyższą liczbą punktów aż do wyczerpania alokacji finansowej.

W tym roku na działania w ramach poszczególnych ścieżek przeznaczonych zostało:

  • ścieżka „inicjatywy oddolne” 440.000,00 zł
  • ścieżka „wsparcie grup samopomocowych” 34.000 zł

Łącznie 474.000 zł

Gratulujemy grupom i organizacjom, które znalazły się na premiowanej liście!

Wkrótce będziemy się z Państwem kontaktować w celu dokonania ewentualnych poprawek związanych z budżetami.

Raz jeszcze gratulujemy!

Poniżej prezentujemy listę rankingową projektów, które zostały skierowane do dofinansowania z podziałem na dwie ścieżki.

Inicjatywy oddolne

Wsparcie grup samopomocowych