Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Inicjatywy dla pokoleń

Numer projektu: 2327/GN_NGO/2017

Grupa nieformalna „Aktywni mieszkańcy” przez lata podejmuje różne inicjatywy dla dobra i na rzecz mieszkańców. Tym razem we współpracy z lokalną społecznością oraz miejscowymi strażakami mamy w planach stworzyć przy świetlicy OSP Rabiany przyjazną przestrzeń – miejsce integracji, spotkań – plac pełniący funkcję miejsca zabaw dla dzieci i wypoczynku dla dorosłych. Nasze działania będą polegały na: – ogrodzeniu niezagospodarowanego terenu przy remizie, – zakupie i montażu elementów placu zabaw, – wykonaniu nasadzenia roślinności, – ustawieniu ławeczek sąsiedzkich i elementów małej architektury, – zorganizowaniu spotkania integracyjnego wszystkich mieszkańców Rabian i zaproszonych gości z okazji otwarcia placu. Upiększenie miejsca w centrum miejscowości jakim jest wspólny plac przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców, takiego miejsca nie ma żadna miejscowość w gminie Korytnica. Poza tym mamy w planach kontynuowanie rozpoczętych w 2016 roku inicjatyw, które integrowały młodsze i starsze pokolenia w ramach pikników rodzinnych w okolicznych miejscowościach, organizowaniu turniejów sportowych oraz dalszemu działaniu niekomercyjnego kina w świetlicy. Każdy z członków naszej grupy będzie rozmawiał z mieszkańcami celem zachęcenia do wzięcia udziału w naszych działaniach, po czym dokonamy podziału obowiązków w ramach projektu. Wszystkie obowiązki członkowie grupy oraz strażacy będą wykonywać nieodpłatnie, społecznie będą również angażować się mieszkańcy. Przykład lat poprzednich pokazuje, że możemy zawsze liczyć na grupę kilkudziesięciu „zapaleńców”, dla których praca społeczna to czysta przyjemność. Po wykonaniu społecznie prac przy budowie placu zorganizujemy spotkanie integracyjne wszystkich mieszkańców Rabian niezależnie od wieku z okazji otwarcia tego naszego wspólnego miejsca spotkań. Nasz pomysł jest nowatorski ponieważ planujemy zaangażować jak największą część społeczeństwa do pracy na rzecz dobra wspólnego, społeczeństwa nie tylko w obrębie jednej miejscowości Rabiany, bo rodzinne pikniki i zawody sportowe będą się odbywały w okolicznych miejscowościach, ale też w tym roku chcemy rozszerzyć zasięg idei „Mazowsze Lokalnie” o sąsiednią gminę, gdzie inicjatywy lokalne dopiero się rozwijają, a my chcemy im pomóc.