Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Grywalizacja – nauka i przygoda na wsi

Numer projektu: 2753/GN/2017

Projekt „Grywalizacja – nauka i przygoda na wsi” pomoże nam zmienić zachowania uczestników projektu oraz mieszkańców, i zwiększyć zaangażowanie ludzi w sytuacjach codziennego życia. Zamierzamy prowadzić warsztaty gier planszowych z różnych tematyk w kilku świetlicach wiejskich oraz rozegrać podsumowujący turniej. W naszych społecznościach często widzimy piękne puste świetlice, a domowe komputery i internet izolują nas w naszych domach. Prowadzone w ramach projektu warsztaty mają stworzyć możliwość integracji, przywrócić komunikację społeczną, połączyć pokolenia i co najważniejsze nauczyć ciekawej formy spędzania wspólnie wolnego czasu własnie w naszych świetlicach. Zamierzamy prowadzić w ciekawy sposób rozgrywki za pomocą dofinansowanych przez FIO – Mazowsze Lokalnie gier planszowych edukacyjnych, historycznych, ekonomicznych oraz strategicznych. Przygotowane przez nas gry wielkoformatowe będą dotyczyły historii regionu – akcji V2, oraz udzielania pierwszej pomocy co z pewnością zwiększy zakres wiedzy uczestników projektu. Podsumowanie projektu zostanie podczas pierwszego w tym regionie turnieju gier planszowych. Świetlice są na wsi jedyną wspólną publiczną przestrzenią, brak w nich jednak animatorów, brak ciekawej formy rozrywki , a braki w infrastrukturze sportowej i kulturalnej w porównaniu z miastami powodują spędzanie większości wolnego czasu w domach przed komputerami. Jesteśmy przekonani że warsztaty i rozgrywki zostaną wpisane na stałe w kalendarz imprez a sprzęt dofinansowany przez FIO – Mazowsze Lokalnie będzie służył długo naszej społeczności.