Fundacja Argenta

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

ARGENTA Fundacja Krajowego Ruchu Ekologiczno – Społecznego została powołana w marcu 2016 roku przez Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno – Społeczny. Jako główne cele jej działalności zostały wskazane przede wszystkim:
– aktywizacja zawodowa i społeczna oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych
– wspieranie rozwoju ekonomii społecznej (przedsiębiorczości społecznej)
– promocja i wspieranie rozwoju drobnej polskiej przedsiębiorczości.

ARGENTA ma tak na prawdę przejąć w tych zakresach dotychczasowe działania podejmowane przez Stowarzyszenie KRES. W ten sposób, mimo braku „historii” de facto możemy poszczycić się 13-letnimi doświadczeniami tego stowarzyszenia.

Jaka jest Wasza misja?

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
– współpracę z administracja publiczną, samorządem terytorialnym i innymi podmiotami;
– prowadzenie programów aktywizacji zawodowej oraz programów doradczych i pomocowych, w szczególności wspierających rozwój spółdzielni oraz małych i średnich przedsiębiorstw;
– działalność szkoleniowo-oświatową oraz konferencyjną;
– działalność wydawniczą;
– podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury oraz aktywności społecznej, sportowej i ekologicznej, w tym organizowanie imprez i prowadzenie klubów;
– wspieranie działalności innych osób prawnych i fizycznych , o ile działalność taka jest zgodna z celami Fundacji;
– prowadzenie agencji zatrudnienia, zakładów aktywności zawodowej oraz innych form organizacyjnych służących realizacji celów społecznych określonych w § 4;
– tworzenie lub przystępowanie do spółdzielni, stowarzyszeń, spółek, zrzeszeń branżowych.

Dlaczego postanowiliście zostać Ambasadorem FIO-ML?

Obecnie wspólnie z FFW realizujemy na terenie subregionu ciechanowskiego mOWES- animujemy, wspieramy i pomagamy ludziom którzy chcą coś zmienić w swoim otoczeniu, którzy dzięki wsparciu finansowemu rozwiną skrzydła znajdą miejsce pracy dla siebie i innych a przy tym będą wspólnie z nami budowali ekonomię społeczną. Myślimy że swymi działaniami doskonale wpisujemy się w działania FIO ML.

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra?

Częste spotkania z władzami lokalnymi, z lokalnymi liderami ale nie tylko często odkrywamy potencjał do tworzenia ekonomii społecznej w zupełnie nowym do tej pory nietkniętym terenie pod względem ngo. Często spotykamy się z sytuacją że sa ludzie którzy w jakiś sposób chcą zorganizować czas sobie i społeczności lokalnej a nie są sformułowani jako podmiot ngo. Takie spotkania dają nam siłę i motywują do tego aby Tworzyć małe zmiany w małych środowiskach dając im potencjał do czegoś w przyszłości większego. Ich sukcesy są naszymi 🙂

Dane teleadresowe Ambasadorów FIO-ML znajdziesz tutaj.