Informacje o projekcie

Nazwa projektu: I Elekcja na Kamionku 1573 w 444 rocznicę wydarzenia

Numer projektu: 2621/GN/2017

Piknik rodzinny na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych na Pradze Południe pod hasłem I Elekcja na Kamionku połączony z krótką kostiumową inscenizacją oraz grą terenową ,,Wybieramy króla na Kamionku”. Piknik poprzedzony byłby wystawą tematyczną 8 plansz o historii I wolnej elekcji oraz jej wernisażem. Wystawa po wykorzystaniu na pikniku i innych wydarzeniach wędrowałaby po chętnych ją przyjąć placówkach dzielnicy, miasta, a nawet województwa. Pod koniec maja na miejscu, które nosi nazwę od I wolnej elekcji, która się odbyła w okolicy pragniemy przypomnieć tę historię z podkreśleniem jej wyjątkowości w skali nie tylko historii Polski ale i całego ówczesnego świata i Europy – uchwalone na sejmie konwokacyjnym przed elekcją artykuły henrykowskie oraz akt konfederacji warszawskiej – czyli pierwsza konstytucja z zapisem o możliwości wypowiedzenia królowi posłuszeństwa przez szlachtę – jako środek ostateczny, w przededniu szykującej się kontrreformacji i rozpowszechniania się w Europie monarchii absolutnej, oraz akt o tolerancji religijnej w wobec szalejących gdzie indziej wojen religijnych. Akty te wyprzedziły o 100 lat podobne akty w Europie – Bill of Rights – 1688 w Anglii. Wobec licznych zagrożeń w czasie bezkrólewia polska szlachta nie tylko wykazała się obywatelską dojrzałością, odpowiedzialnością za losy państwa, ale też dopracowała się nowych rozwiązań, które pomyślnie sprawdzały się przez kolejne dziesięciolecia. Planujemy: – wystawę okolicznościową z 8 plansz; oraz skromną inscenizację okolicznościową połączoną z edukacyjną grą terenową a także zaktywizowaniem widowni do wyboru króla (z trzech historycznych kandydatów) – jako urozmaicenie inscenizacji i sprowokowanie do refleksji i dyskusji. Do udziału w inscenizacji zaproszony został szkolny zespół teatralny LO im. J.Jasińskiego, do udziału w stoiskach zostaną zaproszone miejscowe szkoły, księgarnia, stowarzyszenie studentów SWPS Kamionek Milowy, Warszawskie Bractwo Bartne, lokalni rzemieślnicy, kółka plastyczne z Centrum Promocji Kultury, amatorskie chóry: Konkatedralny Chór Kamionek, chór Grochów. Wydarzenie odbywa się przy pomocy – wsparcie merytoryczne i organizacyjne Klubu Sąsiada przy Skaryszewskiej a także Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek. Sam pomysł pikniku nie jest oryginalny; Oryginalny natomiast i warty poparcia jest jego temat – odkrycie na nowo bardzo ważnego wydarzenia w historii Polski a nawet całej Europy; spojrzenie na niego nie przez pryzmat wyboru króla, który jak wiadomo wkrótce Polskę opuścił, ale jak na przykład pięknej obywatelskiej postawy obywateli poczuwających się do odpowiedzialności za państwo, zdolnych do wypracowania nowatorskich rozwiązań prawnych i systemowych w czasach, które wymagały na to poświęcenia więcej niż dziś trudu i czasu – podróż na pole sejmu elekcyjnego, kilkutygodniowe na nim obozowanie, podróż powrotna.
Relacja z pikniku dostępna pod tym adresem: > relacja <