Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Ekologicznie i zdrowo czyli na sportowo!

Numer projektu: 2317/GN_NGO/2017

Charakterystycznym i tradycyjnym miejscem integracji społeczności lokalnej na wsi są świetlice wiejski. Tymczasem mu podchodzimy do tematu zupełnie inaczej, stawiamy na aktywizacje społeczno –fizyczną w szerszym tego słowa znaczeniu. Jesteśmy aktywnymi liderkami działającymi na obszarze Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem w skład w której wchodzi 10 gmin z powiatu przysuskiego i grójeckiego. Od wielu lat działamy w organizacjach pozarządowych, angażujemy się w różne inicjatywy oddolne organizowane na terenie LGD. Obserwując działania LGD Wszyscy Razem można stwierdzić, iż ta organizacja jest dość aktywna i potrafi zjednoczyć w działaniu wszystkie grupy społeczne takie jak: organizacje pozarządowe, lokalnych liderów, przedsiębiorców, samorządowców i całą społeczność lokalną. Jako aktywne liderki postanowiłyśmy zrobić coś pożytecznego dla wszystkich mieszkańców obszaru LGD zarówno tych najmłodszych jak i najstarszych. Pomysł na realizację naszego projektu zrodził się podczas wspólnego spotkania walentynkowego z przedstawicielami organizacji z naszego terenu, w którym brałyśmy czynny udział. Z rozmów jakie przeprowadziłyśmy w trakcie imprezy wynikło, iż na naszym terenie brakuje działań związanych ze sportem, ekologią i zdrowym trybem życia. Dlatego też, nasze przedsięwzięcie ukierunkowane będzie na działaniach sportowo- rekreacyjne wraz z kampanią promującą ekologię i zdrowy tryb życia. Projekt „Ekologicznie i zdrowo czyli na sportowo” ma na celu upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz promowanie zdrowego trybu życia i ekologii w naszej społeczności lokalnej. Działania realizowane będą w różnych ciekawych miejscach o których nie wszyscy wiedzą. Poprzez działania sportowo – rekreacyjne będziemy starali się aktywizować nasze środowisko lokalne. W nasze przedsięwzięcie zaangażujemy przedsiębiorców, lokalnych liderów, samorządowców, przedstawicieli organizacji. Jest to jedyna możliwość aktywizacji naszych mieszkańców, gdyż możemy zarówno zachęcać do aktywnego udziału w działaniach sportowo- rekreacyjnych jak i podniesienie świadomości ekologicznej . Przedsięwzięcie obejmować będzie cykl imprez sportowo – rekreacyjnych na naszym terenie między innymi w gminach: Gmina Pniewy, Gmina Klwów, Gmina Potworów, Gmina Odrzywół, Gmina Błędów. A. Rozgrywki piłki siatkowej. Rozgrywki w tej dziedzinie przebiegać będą w Gminie Błędów w miesiącu lipcu. Trzy osobowe drużyny zapisywać będą się tydzień przed rozpoczęciem zawodów u koordynatora. Informacje o turnieju zamieszczone zostaną na plakatach. W tym celu zakupimy piłki do siatki, siatkę oraz nagrody. Boisko przygotują w czynie społecznym chętni wolontariusze. B. Cykl rajdów rowerowych. Uważamy że jazda na rowerze jest jedną z najmniej kosztownych aktywności fizycznych a zalety uprawiania tej dyscypliny są ogromne. Poprzez organizację rajdu chcemy pokazać uczestnikom korzyści jakie wynikają z uprawiania tej dyscypliny sportowej a także walory krajobrazowe obszaru LGD. Warto zaznaczyć również, że dzięki temu rajdowi wiele społeczności na nowo pozna piękno otaczające jego „Małą Ojczyznę”, której do tej pory mogli nie zauważać przez codzienny natłok pracy. Warto będzie na nowo poznać rajskie krajobrazy i wzbogacić się o nowe doświadczenia i spostrzeżenia. C. Spływ kajakowy. Kolejnym działaniem promującym zdrowy tryb życia będzie organizacja spływu kajakowego wodami rzeki Pilicy. Poprzez ukazanie walorów tej aktywnej formy spędzania wolnego czasu jakim są spływy kajakowe chcemy zachęcić jak największą liczbę osób do uprawiania takiej aktywności fizycznej. D. Eko-bieg. W tym działaniu wykorzystamy nasze malownicze położenie terenu rozległych zielonych lasów i stawów , którego mottem przewodnim będzie promowanie ekologii poprzez wykorzystanie surowców wtórnych. Warunkiem udziału w Eko-biegu będzie stworzenie własnego stroju, który będzie miał za zadanie promowanie zdrowego trybu życia. E. Nocny maraton ZUMBY odbędzie się pod okiem doświadczonego instruktora, który będzie trwać całą noc. Do udziału w przedsięwzięciu zachęcimy lokalnych liderów. Zumba jest to nowoczesna dyscyplina sportu do którego nie wszyscy są przekonani. Celem tych zajęć jest wzmocnienie całego ciała, poprawa kondycji, redukcja tkanki tłuszczowej. Działanie to przyczyni się do integracji naszych mieszkańców. Podsumowaniem i zwieńczeniem projektu będzie zorganizowanie ogniska dla uczestników na którym omówimy przebieg zrealizowanych działań a także wypracujemy nowe pomysły na realizacje kolejnych przedsięwzięć. Nasz pomysł jest nietypowy i innowacyjny, ponieważ będą to działania realizowane po raz pierwszy na takim dużym obszarze włączając szerokie grono odbiorców a także adresatów. Nasz projekt pod pretekstem sportu, rekreacji turystyki i ekologii w wielu płaszczyznach będzie angażował naszą społeczność, integrował ją, motywował do wspólnego działania na rzecz swojej „Małej Ojczyzny”.