Dwie wsie, jeden projekt

Krzyżanówka i Kochanówka to dwie małe wsie na południowym krańcu województwa mazowieckiego. Leżą wzdłuż drogi w ten sposób, że tworzą jedną zwartą zabudowę złożoną z 194 domów. Mają wspólną szkołę i remizę, które kiedyś powstały dzięki współpracy obu społeczności. Współcześni mieszkańcy Kochanówki i Krzyżanówki postanowili pójść za przykładem swoich przodków i także zrobić coś wspólnie. Tak powstał projekt Dwa sołectwa – jedna zielona wieś.

Mieszkańcy spotykali się co tydzień, w każdy weekend maja, aby wspólnie porządkować teren przy remizie i posadzić tuje wzdłuż granicy działki. Po pracy, aby zmotywować wszystkich do obecności na kolejnym spotkaniu i lepiej się poznać, organizowali ogniska. Na koniec zaplanowali zawody sportowe między wsiami.

Zobaczcie na zdjęciach, jak wspólnie pracowali i bawili się mieszkańcy Kochanówki i Krzyżanówki.