Do pobrania

Regulamin 2017

Icon
Regulamin FIO-ML 2017

Icon
Załącznik nr 1 - Lista gmin nieobjętych działaniami FIO-ML 2014-2016

Fiszki i karty ocen 2018

Inicjatywa oddolna 2018

Icon
Fiszka Inicjatywa oddolna 2018

Icon
Karta oceny fiszki Inicjatywa oddolna 2018

Icon
Karta oceny prezentacji Inicjatywa oddolna 2018


Wsparcie grup samopomocowych 2018

Icon
Fiszka Wsparcie grup samopomocowych 2018

Icon
Karta oceny fiszki Wsparcie grup samopomocowych 2018

Icon
Karta oceny prezentacji Wsparcie grup samopomocowych 2018


Rozwój organizacji 2018

Icon
Fiszka Rozwój organizacji 2018

Icon
Karta oceny fiszki Rozwój organizacji 2018

Icon
Karta oceny prezentacji Rozwój organizacji 2018
Poradniki
Icon
Poradnik Wnioskodawcy 2017
Icon
Prezentacja dla realizatorów
Realizacja projektów 2017

WOLONTARIAT

     1. Porozumienie wolontarystyczne
Icon
Porozumienie wolontarystyczne 2017
     1. Karta czasu pracy wolontariusza
Icon
Karta czasu pracy wolontariusza
     1. Oświadczenie o pracy społecznej
Icon
Oświadczenie o pracy społecznej

UMOWY CYWILNOPRAWNE

     1. Oświadczenie Wykonawcy/Zleceniobiorcy
Icon
Oświadczenie Wykonawcy/Zleceniobiorcy
     1. Umowa o dzieło dla grup samodzielnych (GN, GS)
Icon
Umowa o dzieło dla grup samodzielnych
     1. Umowa zlecenie dla grup samodzielnych (GN/GS)
Icon
Umowa zlecenie dla grup samodzielnych (GN, GS)
     1. Rachunek do umowy o dzieło
Icon
Umowa o dzieło dla grup samodzielnych
     1. Rachunek do umowy zlecenia
Icon
Rachunek - umowa zlecenie

ROZLICZENIE

     1. Rozliczenie zaliczki dla grup samodzielnych (GN, GS)
Icon
Rozliczenie zaliczki dla grup samodzielnych (GN, GS)
     1. Opis faktury dla grup samodzielnych (GN, GS)
Icon
Wzór opisu faktury - dla grup samodzielnych (GN, GS)
     1. Opis faktury ogólny (GN_NGO, GS_NGO, NGO, RO)
Icon
Wzór opisu faktury

POZOSTAŁE

     1. Oświadczenie dotyczące wkładu własnego
Icon
Oświadczenie dotyczące wkładu własnego
     1. Wzór listy obecności
Icon
Wzór listy obecności
     1. Oświadczenie o prawach autorskich
Icon
Oświadczenie o prawach autorskich
     1. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Icon
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

SPRAWOZDANIE

Icon
Sprawozdanie
Komisje lokalne

Formatka budżetu

Icon
Formatka budżetu szczegółowego_inicjatywy oddolne i wsparcie samopomocy

Jak się przygotować do prezentacji – wsparcie samopomocy

Icon
Jak przygotować się do komisji lokalnej_wsparcie samopomocy

Jak się przygotować do prezentacji – inicjatywa oddolna

Icon
Jak przygotować się do prezentacji_Inicjatywa oddolna

Promocja

Icon
Logo FIO-ML (kolor)


Icon
Logo FIO-ML (krzywe)

Icon
Plakat 2017

Icon
tabliczka: "miejsce aktywności lokalnej..."

Icon
tabliczka: "nasz rozwój wspiera.."

Icon
Wzór naklejki
Raporty

Raport ewaluacyjny „FIO-Mazowsze Lokalnie w połowie drogi”

Icon
Raport ewaluacyjny - FIO-Mazowsze Lokalnie w połowie drogi