Do pobrania

Regulamin 2016

FIO-ML_Regulamin 2016_7.03 (aktualny)


Regulamin FIO-ML 2016 4.02

Regulamin FIO-ML 2016 29.01

Regulamin FIO-ML 2016 25.01


Regulamin prac lokalnych komisji oceniających - 2016

Lista gmin nieobjętych działaniami FIO-ML 2014 i 2015 (punkt dodatkowy)

Fiszka i karty ocen 2016

ścieżka: Inicjatywy oddolne

Inicjatywy oddolne - FISZKA

Inicjatywy oddolne - Karta oceny fiszki

Inicjatywy oddolne - karta oceny prezentacji


ścieżka: Wsparcie samopomocy

Samopomoc - FISZKA

Samopomoc - karta oceny fiszki

Samopomoc - karta oceny prezentacji


ścieżka: Rozwój organizacji 

Rozwój organizacji - FISZKA
Rozwój organizacji - karta oceny fiszki
Umowy 2016

UMOWA

Umowa wsparcie lokalnego przedsięwzięcia wzór - grupy samodzielne (GN, GS)

Umowa mikrodotacji wzór - grupy ze wsparciem (GN_NGO, GS_NGO)

Umowa mikrodotacji wzór - młode organizacje pozarządowe (NGO, RO)


ZAŁĄCZNIK 2

Zał. 2 - Zasady wykorzystania mikrodotacji (RO)

Zał. 2 - Zasady wykorzystania mikrodotacji (NGO)

Zał. 2 - Zasady wykorzystania mikrodotacji (GN_NGO, GS_NGO)

Zał. 2 - Zasady wykorzystania wsparcia (GN, GS)
Dokumenty 2016

WOLONTARIAT

     1. Porozumienie wolontarystyczne
Porozumienie wolontarystyczne
     1. Karta czasu pracy wolontariusza
Karta czasu pracy wolontariusza
     1. Oświadczenie o pracy społecznej
Oświadczenie o pracy społecznej

UMOWY CYWILNOPRAWNE

     1. Oświadczenie Wykonawcy/Zleceniobiorcy
Oświadczenie Wykonawcy/Zleceniobiorcy
     1. Umowa o dzieło dla grup samodzielnych (GN, GS)
Umowa o dzieło dla grup samodzielnych
     1. Umowa zlecenie dla grup samodzielnych (GN/GS)
Umowa zlecenie dla grup samodzielnych (GN, GS)
     1. Rachunek do umowy o dzieło
Rachunek - umowa o dzieło
     1. Rachunek do umowy zlecenia
Rachunek - umowa zlecenie

ROZLICZENIE

     1. Rozliczenie zaliczki dla grup samodzielnych (GN, GS)
Rozliczenie zaliczki dla grup samodzielnych (GN, GS)
     1. Opis faktury dla grup samodzielnych (GN, GS)
Wzór opisu faktury - dla grup samodzielnych (GN, GS)
     1. Opis faktury ogólny (GN_NGO, GS_NGO, NGO, RO)
Wzór opisu faktury

POZOSTAŁE

     1. Wzór listy obecności
Wzór listy obecności
     1. Oświadczenie o prawach autorskich
Oświadczenie o prawach autorskich
     1. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie
Poradniki 2016
Poradnik Wnioskodawcy - Konkurs 2016

Poradnik dla realizatorów 2016
Promocja

Logo FIO-ML (kolor)


Plakat
Komisje lokalne

Formatka budżetu

Formatka budżetu szczegółowego_inicjatywy oddolne i wsparcie samopomocy

Jak się przygotować do prezentacji – wsparcie samopomocy

Jak przygotować się do komisji lokalnej_wsparcie samopomocy

Jak się przygotować do prezentacji – inicjatywa oddolna

Jak przygotować się do prezentacji_Inicjatywa oddolna

Raporty

Raport ewaluacyjny „FIO-Mazowsze Lokalnie w połowie drogi”

Raport ewaluacyjny - FIO-Mazowsze Lokalnie w połowie drogi