Do pobrania

Regulamin 2018

Regulamin konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie 2018.

Icon
Regulamin konkursu 2018
Icon
Lista gmin nieobjętych działaniami FIO - ML w latach 2014-2017
Wzory umów mikrodotacji

WZORY UMÓW

Wzór umowy – grupy nieformalne i samopomocowe z NGO

Icon
Wzór umowy - grupy nieformalne i samopomocowe z NGO

Wzór umowy – grupy nieformalne i samopomocowe samodzielne

Icon
Wzór umowy - grupy nieformalne i samopomocowe samodzielne

Wzór umowy – rozwój organizacji i NGO

Icon
Wzór umowy - rozwój organizacji i NGO
Rozliczenie projektu

ROZLICZENIE

Rozliczenie zaliczki dla grup samodzielnych (GN, GS)

Icon
Rozliczenie zaliczki 2018

Opis faktury dla grup samodzielnych (GN, GS)

Icon
Wzór opisu faktury GN_GS samodzielne 2018

Opis faktury ogólny (GN_NGO, GS_NGO, NGO, RO)

Icon
Wzór opisu faktury 2018

POZOSTAŁE

Oświadczenie dotyczące wkładu własnego

Icon
Oświadczenie dotyczące wkładu własnego 2018

Wzór listy obecności

Icon
Lista obecności ze spotkania 2018

Oświadczenie o prawach autorskich

Icon
Oświadczenie: prawa autorskie 2018

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Icon
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 2018

SPRAWOZDANIE 2017

Icon
Sprawozdanie
Wolontariat jako wkład własny

Porozumienie wolontariackie

Icon
Porozumienie wolontariackie 2018

Oświadczenie o pracy społecznej (dla grup nieformalnych i samopomocowych, które realizują projekt samodzielnie)

Icon
Oświadczenie o pracy społecznej 2018

Karta czasu pracy wolontariusza

Icon
Karta czasu pracy wolontariusza 2018
Promocja

Logo

Icon
Logo FIO-ML 2018

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 2018

Icon
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 2018

Oświadczenie: prawa autorskie 2018

Icon
Oświadczenie: prawa autorskie 2018

Lista obecności ze spotkania organizowanego w ramach projektu FIO-ML 2018

Icon
Lista obecności ze spotkania 2018
Fiszki i karty ocen 2018

Inicjatywa oddolna 2018

Icon
Fiszka Inicjatywa oddolna 2018

Icon
Karta oceny fiszki Inicjatywa oddolna 2018

Icon
Karta oceny prezentacji Inicjatywa oddolna 2018


Wsparcie grup samopomocowych 2018

Icon
Fiszka Wsparcie grup samopomocowych 2018

Icon
Karta oceny fiszki Wsparcie grup samopomocowych 2018

Icon
Karta oceny prezentacji Wsparcie grup samopomocowych 2018


Rozwój organizacji 2018

Icon
Fiszka Rozwój organizacji 2018

Icon
Karta oceny fiszki Rozwój organizacji 2018

Icon
Karta oceny prezentacji Rozwój organizacji 2018
Lokalne Komisje Oceniające

Jak się przygotować do prezentacji? – inicjatywy oddolne

Icon
Instrukcja do prezentacji Inicjatywy oddolne 2018

Jak się przygotować do prezentacji? – wsparcie grup samopomocowych

Icon
Instrukcja do prezentacji Wsparcie grup samopomocowych 2018

Jak się przygotować do prezentacji? – rozwój organizacji

Icon
Instrukcja do prezentacji Rozwój organizacji 2018

Poradniki
Icon
Poradnik dla realizatorów 2018

Icon
Poradnik wnioskodawcy 2018

Icon
Prezentacja dla realizatorów

Icon
Program FIO - Mazowsze Lokalnie prezentacja 2018