Do pobrania

Regulamin 2018

Regulamin konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie 2018.

Icon
Regulamin FIO-ML 2018
Icon
Lista gmin nieobjętych działaniami FIO - ML w latach 2014-2017
Fiszki i karty ocen 2018

Inicjatywa oddolna 2018

Icon
Fiszka Inicjatywa oddolna 2018

Icon
Karta oceny fiszki Inicjatywa oddolna 2018

Icon
Karta oceny prezentacji Inicjatywa oddolna 2018


Wsparcie grup samopomocowych 2018

Icon
Fiszka Wsparcie grup samopomocowych 2018

Icon
Karta oceny fiszki Wsparcie grup samopomocowych 2018

Icon
Karta oceny prezentacji Wsparcie grup samopomocowych 2018


Rozwój organizacji 2018

Icon
Fiszka Rozwój organizacji 2018

Icon
Karta oceny fiszki Rozwój organizacji 2018

Icon
Karta oceny prezentacji Rozwój organizacji 2018
Poradniki
Icon
Poradnik wnioskodawcy 2018
Icon
Prezentacja dla realizatorów
Icon
Program FIO - Mazowsze Lokalnie prezentacja 2018
Realizacja projektów 2017

WOLONTARIAT

     1. Porozumienie wolontarystyczne
Icon
Porozumienie wolontarystyczne 2017
     1. Karta czasu pracy wolontariusza
Icon
Karta czasu pracy wolontariusza
     1. Oświadczenie o pracy społecznej
Icon
Oświadczenie o pracy społecznej

UMOWY CYWILNOPRAWNE

     1. Oświadczenie Wykonawcy/Zleceniobiorcy
Icon
Oświadczenie Wykonawcy/Zleceniobiorcy
     1. Umowa o dzieło dla grup samodzielnych (GN, GS)
Icon
Umowa o dzieło dla grup samodzielnych
     1. Umowa zlecenie dla grup samodzielnych (GN/GS)
Icon
Umowa zlecenie dla grup samodzielnych (GN, GS)
     1. Rachunek do umowy o dzieło
Icon
Umowa o dzieło dla grup samodzielnych
     1. Rachunek do umowy zlecenia
Icon
Rachunek - umowa zlecenie

ROZLICZENIE

     1. Rozliczenie zaliczki dla grup samodzielnych (GN, GS)
Icon
Rozliczenie zaliczki dla grup samodzielnych (GN, GS)
     1. Opis faktury dla grup samodzielnych (GN, GS)
Icon
Wzór opisu faktury - dla grup samodzielnych (GN, GS)
     1. Opis faktury ogólny (GN_NGO, GS_NGO, NGO, RO)
Icon
Wzór opisu faktury

POZOSTAŁE

     1. Oświadczenie dotyczące wkładu własnego
Icon
Oświadczenie dotyczące wkładu własnego
     1. Wzór listy obecności
Icon
Wzór listy obecności
     1. Oświadczenie o prawach autorskich
Icon
Oświadczenie o prawach autorskich
     1. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Icon
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

SPRAWOZDANIE

Icon
Sprawozdanie
Lokalne Komisje Oceniające

Jak się przygotować do prezentacji? – inicjatywy oddolne

Icon
Instrukcja do prezentacji Inicjatywy oddolne 2018

Jak się przygotować do prezentacji? – wsparcie grup samopomocowych

Icon
Instrukcja do prezentacji Wsparcie grup samopomocowych 2018

Jak się przygotować do prezentacji? – rozwój organizacji

Icon
Instrukcja do prezentacji Rozwój organizacji 2018

Promocja
Icon
Logo FIO-ML 2018
Raporty

Raport ewaluacyjny „FIO-Mazowsze Lokalnie w połowie drogi”

Icon
Raport ewaluacyjny - FIO-Mazowsze Lokalnie w połowie drogi