Dajmy Im Szansę

Numer projektu:

3782/RO/2019

Jesteśmy Stowarzyszeniem, które pomaga bezdomnym i chorym kotom z terenu miasta Piastowa oraz gmin sąsiednich. Leczymy, sterylizujemy, szukamy nowych domów kotom potrzebującym pomocy, porzuconym i niepełnosprawnym. Nasze działania mają na celu ograniczenie populacji kotów dzikich, które w obecnych czasach mają problem z przeżyciem w warunkach zewnętrznych bez pomocy ludzi. W naszym zarządzie jest czterech członków: Karolina Bojarowska, Sylwia Wasilewska, Jakub Hejchman i Grzegorz Bojarowski. Nasza organizacja powstała w lipcu 2018 roku. Wszyscy wcześniej pomagaliśmy zwierzętom, które zgłaszali mieszkańcy miasta lub reagowaliśmy na zły los tych zwierząt. Gdy się poznaliśmy i chcieliśmy razem działać, sformalizowaliśmy nasze działania i powstało Piastowskie Stowarzyszenie Bezpieczny Kot. W roku 2018 nasze działania były finansowane z naszych własnych środków i pomocy ludzi kochających zwierzęta z terenu Piastowa i okolic. W 2019 roku otrzymaliśmy pomoc z Urzędu Gminy Miasta Piastów na projekt sterylizacji i kastracji kotów właścicielskich w kwocie 4000 zł. Cały czas prowadzimy zbiórki i uczestniczymy w różnych eventach by pozyskiwać środki finansowe na nasze działania.

Najważniejszymi celami na ten rok jest :

  • dotarcie do okolicznych małych miejscowości i wsi, by zwiększać świadomość dzieci i ich opiekunów w zakresie opieki nad zwierzętami na wsiach i biedniejszych dzielnicach;
  • wprowadzić stały program sterylizacji i kastracji kotów właścicielskich ( w szczególności wychodzących); –
  • zachęcić właścicieli czworonogów do czipowania swoich zwierząt; Chcielibyśmy by nasze działania wyszły poza granice naszej gminy i by bezdomność kotów spadła do minimum w naszym powiecie.

Chcielibyśmy zakupić:

  • inkubator PET BROODER by ratować koty młode, stare i schorowane,
  • czytnik czipów ok. 350 zł; – klatka iniekcyjna;
  • waga niemowlęca ;
  • materiały do wyposażenia punktu adopcyjnego (m.in. farby, wykładzina, meble)