Centrum Aktywności Lokalnej Podaruj Serce

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

Organizacja powstała w celu integracji środowisk lokalnych. Aktywizowanie mieszkańców do różnych działań. Szkolenie seniorów w ramach Polski Cyfrowej Równych Szans.

Jaka jest Wasza misja?

Łączyć mimo różnic.

Dlaczego postanowiliście zostać Ambasadorem FIO-ML?

Jako kontynuacja poprzedniej edycji. Możliwość uzyskania środków na działania różnych grup.

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra?

Organizacja spotkań, wspólnych działań.

Dane teleadresowe Ambasadorów FIO-ML znajdziesz tutaj.