Nazwa projektu: Budowa placu zabaw w Morzyczynie-Włóki

Numer projektu: 2534/GN_NGO/2017

Nasz projekt polega na budowie mini placu zabaw dla dzieci z Morzyczyna Włóki i okolic. Przy świetlicy wiejskiej znajduje się niezagospodarowany plac, który jest własnością OSP. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że jest to odpowiednie miejsce na utworzenie miejsca spotkań dla najmłodszych mieszkańców naszej wioski. Strażacy wyrazili zgodę na realizację tego pomysłu. W ramach projektu planujemy zakupić kilka urządzeń, np. huśtawki i zestaw do zabaw. OSP zadeklarowało, że w ramach współpracy przy realizacji projektu, nie tylko użyczy placu, ale także dofinansuje zakup urządzeń. W realizację projektu (do przygotowania terenu, montażu urządzeń) zaangażujemy wszystkich mieszkańców Morzyczyna Włóki. Chętnych będzie wielu, ponieważ posiadają dzieci lub wnuki, które będą korzystały z placu zabaw. Nasz pomysł nie jest dla ogółu społeczeństwa nietypowy i oryginalny, ale dla nas bardzo ważny. W Morzyczynie nie ma szkoły (została zlikwidowana wiele lat temu) i nie ma miejsca, w którym dzieci mogłyby spędzić czas wolny na wspólnej zabawie. Plac zabaw będzie służył nie tylko dzieciom, ale także dorosłym, ponieważ przyprowadzając dzieci będą mieli okazję spotkać się i porozmawiać z sąsiadami – tymi bliższymi i dalszymi.