Nazwa projektu: Żółwiowa Plaża – Przystanek Zwolenka

Numer projektu: 3104/GN_NGO/2018

Nasza grupa składa się z kilku osób zamieszkałych we wsi Kijanka w gminie Chotcza nad rzeką Zwolenka na terenie Natura 2000. W Kijance znajduje się kilkadziesiąt domów otoczonych polami oraz lasem. Przez naszą wieś przechodzą dwie trasy rowerowe w tym Szlak Żółwia i Dinozaura. Największą atrakcją naszej wioski jest niewielkie kąpielisko z małą plażą, której jest jednak z roku na rok coraz mniej ponieważ zarasta je trzcina oraz wodorosty. Wspólnie z kilkoma sąsiadami postanowiliśmy oczyść ten teren, wysypać czysty piach oraz przygotować obok kąpieliska miejsce, gdzie osoby korzystające z plaży mogłby odpocząć i przebrać się po kąpieli. Pomyśleliśmy również o zrobieniu paleniska na ognisko oraz wiaty, stołu i ławek, przy których można będzie spędzać wolny czas. Przed wejściem na plażę planujemy również postawienie stojaka na rowery, ponieważ większość osób przyjeżdża nad rzekę rowerami, które leżą teraz wzdłuż drogi, co powoduje zagrożenie dla ruchu drogowego oraz uniemożliwia dostęp do kąpieliska. Dodatkowo chcemy zamontowanie dwa kosze na śmieci (recykling oraz kosz na odpadki bytowe), które pozwolą utrzymać to piękne miejsce w czystości. Trwają też rozmowy z Gminą Chotcza na temat możliwości odbioru tych śmieci na ich koszt. Po ukończeniu projektu planujemy zorganizowanie pikniku wiejskiego, na który zaprosimy naszych sąsiadów. Przy realizacji tego projektu chcemy współpracować z naszymi sąsiadami szczególnie, że cześć z nich ma potrzebny przy tym projekcie sprzęt (koparka oraz tartak) oraz z innymi grupami, które są aktywne w naszej gminie i powiecie i które współpracowały już wcześniej z naszą organizacją wspierającą (Lipskie Forum Kobiet). W szczególności zaprosimy do współpracy ZHP, PTTK oraz Strzelców z Lipska oraz Uczniowski Klub Sportowy Lider Wisła Chotcza. Teren pod cześć wypoczynkową oraz miejsce na ognisko znajduje się na działce należącej do firmy Złoty Klon Sp. z o. o. Firma ta wyraziła zgodę na nieodpłatne użyczenie tego terenu oraz włączy się także do realizacji tego projektu (pożyczenie narzędzi). Szlak Żółwia i Dinozaura to 62 km trasy rowerowej, która wiedzie przez malownicze zakątki ziemi świętokrzyskiej, mazowieckiej oraz lubelskiej. Na całej jej długości nie ma takiego drugiego przystanku, gdzie znużony turysta może się ochłodzić oraz odpocząć nad piękną rzeką Zwolenką, ostatnią nieuregulowaną rzeką Mazowsza. Na tym właśnie polega oryginalność naszego projektu.