Nazwa projektu: „Przez te nasu wieś..”

Numer projektu: 3121/GN_NGO/2018

Osoby realizujące projekt chcą zachęcić do udziału wszystkich mieszkańców wsi Rudki. Cel główny projektu to dokończenie zagospodarowania placu w centrum miejscowości. W latach 2016-2017 grupa Aktywne Rudki zrealizowała dwa projekty dzięki środkom z FIO Mazowsze Lokalnie. Dzięki pozyskanym środkom, plac został uporządkowany (zlikwidowano stary budynek sklepu, wyrównano teren, wycięto drzewa, wykonano ławeczki, stoły, przygotowano miejsce na ognisko, wykonano parking, bramę wjazdową oraz żółwia błotnego z drzewa topolowego wraz z rabatą kwiatową, a także tablicę informacyjną i podest). Mieszkańcy Rudek wykazują bardzo dużą aktywność obywatelską. W 2017 r. wystąpiliśmy z wnioskiem do Rady Gminy w Przyłęku o wykonanie altany na podeście sfinansowanym ze środków FIO. Wniosek zostanie zrealizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz Urzędu Gminy w Przyłęku maksymalnie do września 2018 r. Ponadto otoczenie rzeźby żółwia błotnego zostało uzupełnione o dwie male rzeźby (żółwie dzieci). To mieszkańcy sami instalowali i konserwowali rzeźby. Dodatkowo, zagospodarowany plac w centrum wioski został uzupełniony o 18 dodatkowych siedzisk do ogniska. Zostały one ofiarowane przez mieszkańców. Planujemy je zabezpieczyć przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (malowanie drewnochronem). Należy tu podkreślić, że nasz plac cieszy się dużym zainteresowaniem. Dzieci przychodzą na plac zabaw, a dorośli żeby odpocząć. Korzystają z niego nie tylko mieszkańcy, ale i turyści, gdyż znajduje się on przy dość mocno uczęszczanej drodze powiatowej Zwoleń- Kazimierz Dolny. Dlatego też naszym pragnieniem jest, aby centrum miejscowości było jeszcze ciekawsze i atrakcyjniejsze, a przede wszystkim bezpieczne. W ramach niniejszego wniosku planujemy zrealizować: -dwie rzeźby drewniane, które staną pod altaną (rzeźba kobiety i mężczyzny naturalnych wymiarów), -ogrodzenie wiejskie od strony ulicy (ok 80 metrów długości płotu z drewna), -zadaszenie nad rodziną żółwi (tradycyjne materiały: trzcina, drewno), – wieczorek poetycki, wieńczący projekt (planujemy zaprosić jedną z ludowych poetek, a całość zakończyć wiejską zabawą). W ramach projektu chcemy zakupić materiały na wykonanie ogrodzenia i zadaszenia, a także środki spożywcze w celu organizacji wieczorku poetyckiego. Niewielka kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia dla rzeźbiarza oraz wiejskiej kapeli. Podkreślić należy, że w naszej wiosce bardzo aktywnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, które stara się angażować społeczność wiejską do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Zespół ma duże doświadczenie w organizacji wiejskich imprez, obrzędów, wieczorków poetyckich. Dlatego też chcielibyśmy, aby zakończeniem niniejszego projektu był własnie wieczór poetycki z zabawą i poczęstunkiem. Pieśnią przewodnią wieczoru będzie „Przez te nasu wieś, jest drożyna, jest…” Jej słowa chcemy umieścić przy powstałej altanie. Drożyna, która prowadzi przez naszą wieś jest bardzo urokliwa- kręta i wije się wokół rzeki Plewki. Miejsce stworzone wspólnymi siłami przez mieszkańców jest dowodem na to, że razem można wiele zdziałać. Ważne jest, że większość prac zostanie wykonanych nieodpłatnie przez samych mieszkańców i panie z KGW. Dzięki tej, kolejnej już, inicjatywie, centrum naszej miejscowości, wiejski plac stanie się przytulniejszy, a przede wszystkim bezpieczniejszy. Jest to nasza duma i wizytówka.