Nazwa projektu: Jak feniks z popiołu….

Numer projektu: 3024/RO/2018

Stowarzyszenie Wiązownica powstała z potrzeby wypełnienia „luki” kulturowo – integracyjnej mieszkańców. Miejscem które ożywiało życie kulturowe w naszej miejscowości była szkoła publiczna. Po likwidacji szkoły przez wójta gminny mieszkańcy powstała „luka kulturowa”. Na terenie kilku miejscowości które były scalone placówką oświatową nie funkcjonuje nawet świetlica. Zauważalne jest brak życia kulturowego, brak integracji mieszkańców, nie ma przestrzeni wspólnej. Niedawno w okolicy naszej miejscowości miała powstać bardzo kontrowersyjna inwestycja, w obronie środowiska i własnego dobra mieszkańcy okolicznych miejscowości zjednoczyli się w bardzo silną grupę. Wygrana w tej sprawie utwierdziła nas, ze warto podtrzymać tą solidarność i utworzyć stowarzyszenie, które na przyszłość będzie broniło dobra mieszkańców i dbało o wspólne dobro. Liderzy grupy utworzyli stowarzyszenie Wiązownica – nazwa pochodzi od lokalnej rzeczki, która jak wstążka wije się się po okolicy i otacza, a jej wody łącza nasze małe wsie. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w KRS i pomimo, wsparcia z urzędu gminy i braku jakichkolwiek wielkich pieniędzy, z własnych środków i własnymi siłami zorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla najmłodszych mieszkańców miejscowości. W trakcie imprezy była wystawiona bajka kukiełkowa, konkursy z nagrodami, zabawy i poczęstunek, Stowarzyszenie pobiera symboliczne opłaty członkowskie, zdarzają się pojedyncze większe wpłaty od sponsorów w większości jednak wydatki pokrywane są przez samych założycieli. Niestety skromny budżet hamuje nieco wzniosłe idee jakie przyświecają naszemu stowarzyszeniu.