Nazwa projektu: Z historią w tle-droga Ostrołęka Myszyniec

Numer projektu: 3001/RO/2018

Ostrołęckie Stowarzyszenie Eksploracyjne zrzesza miłośników i pasjonatów historii. W tej chwili jest nas ponad 30 osób i nadal zgłaszają się do nas chętni. Naszymi działaniami kieruje archeolog. Stowarzyszenie założyliśmy w celu skupienia w naszych szeregach detektorystów ich edukacji, propagowania mądrego detektoryzmu, rozbudzania chęci poznawania lokalnej i nie tylko historii. Cele nasze realizujemy poprzez organizowanie spotkań, prelekcji, a także zlotów pasjonatów z całej Polski, na których prowadzimy prace poszukiwawcze polegające na badaniu urządzeniami elektronicznymi -za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków- terenów gdzie spodziewamy się znaleźć stanowiących świadectwa minionych czasów. Nasza działalność została zauważona przez szkoły, które zwracają z prośba o przygotowywanie dla dzieci zabaw mających na celu ich edukację oraz zapoznawanie z historią. Ostrołęckie Stowarzyszenie Eksploracyjne rozpoznawalne jest już w Polsce, czego dowodem są zaproszenia wysyłane do nas z prośbą o pomoc w prowadzonych poszukiwaniach i badaniach archeologicznych, takim przykładem jest udział nasz w Zlocie detektorystów w Kątach Rybackich, Złotym Stoku, Srebrnej Górze czy tez zaproszenia do pomocy w prowadzeniu badań miejsca bitwy w Lednicy, a obecnie zaproszenie do Kamieńca, gdzie poszukiwać będziemy śladów wojsk Napoleońskich. Głównym źródłem finansowania działań są składki członkowskie oraz dobrowolne wpłaty członków stowarzyszenia. W dniach 15-17 czerwca br.roku zrealizowaliśmy zadanie publiczne (Piknik Historyczno- Eksploracyjny) dofinansowane przez Miasto Ostrołęka.Z pozyskanych funduszy zakupiliśmy sprzęt nagłaśniający.