Nazwa projektu: Kapsuła czasu – łączymy trzy pokolenia!

Numer projektu: 3068/GN/2018

Chcielibyście coś po sobie zostawić? Coś dla przyszłych pokoleń ? My tak- chcemy. Nasza miejscowość – Stary Rzechów należy do najstarszych miejscowości w gminie Rzeczniów( pochodzi z około 1260 r). i należał do biskupów krakowskich, tędy przemieszczały się hordy tatarskie, tu rozegrała się krwawa bitwa we wrześniu 1939 roku. Historia nadal przetacza się przez naszą małą okolicę lub płynie powoli. Jak wszędzie. Staramy się jako społeczność dbać o naszą miejscowość Za miedzą jest Rzechów Kolonia i do projektu chcemy włączyć także jej mieszkańców. W tym roku miejscowa OSP obchodziła 90- lecie swego istnienia. Władze samorządowe pomogły wyremontować naszą strażnicę. Członkowie miejscowego OSP oraz my mieszkańcy mieliśmy w tym swój udział. Teraz chcemy, aby to miejsce- centrum naszej miejscowości było wizytówką wsi, a także miejscem przyciągającym dzieci, młodzież i dorosłych. Nasz projekt zakłada: 1) wspólne zagospodarowanie tego miejsce poprzez zasadzenie krzewów i kwiatów. 2)zakup ławek i stołu oraz przenośnego grilla. 3)Istotą tego miejsca będzie zakopana kapsuła czasu oraz stworzona „aleja młodego pokolenia”, z przedmiotami, które zbiorą mieszkańcy, a na spotkaniu podsumowującym wybierzemy wspólnie, te rzeczy które chcemy pokazać o naszej miejscowości kolejnym pokoleniom.W miejscu zakopania kapsuły, zostanie umieszczony kamień,na którym będzie tabliczka informująca,a wokół tego miejsca powstanie aleja młodego pokolenia(odbite łapki dzieciaków w cemencie z inicjałami), Tę kapsułę można otworzyć w roku 2118. 4) Przygotowanie pikniku rodzinnego na nowo zagospodarowanym placu, przygotowanie zbioru informacji o miejscowości, podsumowanie projektu oraz promocja miejsca. 5) Projekt ten zakłada również wybór społecznego „opiekuna miejsca”. Jego zadaniem będzie udzielanie informacji o miejscowości i jej historii. Tę odpowiedzialną funkcję będą początkowo pełnić Monika Senderowska- Ślęzak i Katarzyna Ślęzak. Celem tego projektu jest zaangażowanie społeczności we wspólne działanie. Pomoże nam 6 strażaków, 9 młodych osób w wieku 13-20 lat, 10 pań, które zawsze udzielają się podczas organizacji różnych imprez. Wspólnie poszukamy sponsorów ( z niektórymi już wstępnie rozmawialiśmy.) W nasze działania chcemy włączyć najmłodsze pokolenie(dzieciaki od 1 roku 16-tego roku)- około 20 osób. Uwiecznieniem tego działania będzie również pamiątkowe zdjęcie uczestników i mieszkańców. Nasz pomysł jest nietypowy poprzez wprowadzenie społecznej lekcji poszanowania swego miejsca zamieszkania od najmłodszych po najstarszych mieszkańców wsi. Oryginalny bo pozwala wszystkim uczestnikom poczuć się twórcą tego projektu, udowodnić, że w jedności jest siła. Projekt ma integrować mieszkańców, zwłaszcza młode pokolenie, które uczy się aktywności społecznej poprzez podpatrywanie nas dorosłych.