Ambasadorzy FIO – Mazowsze Lokalnie

Aby bardziej efektywnie docierać do lokalnych liderów i organizacji, w ramach programu powołani zostali Ambasadorzy FIO-Mazowsze Lokalnie.

Ambasadorzy to głównie Ośrodki Działaj Lokalnie, centra organizacji pozarządowych, lokalne grupy działania, biblioteki i ośrodki pomocy społecznej, lokalni liderzy, działacze i pracownicy organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych, które pomagać będą operatorom FIO-Mazowsze Lokalnie w realizacji programu.

Głównym zadaniem Ambasadorów jest upowszechnianie informacji o Programie i możliwościach zarówno samego konkursu, jak i innych dostępnych źródełwsparcia.

Zapraszamy do kontaktu z lokalnymi Ambasadorami FIO-Mazowsze lokalnie, którzy udzielą Państwu informacji o konkursie.

Ambasadorzy FIO-Mazowsze Lokalnie wg powiatów:

białobrzeski


białobrzeski

Toggle Content goes here

Toggle Title

Toggle Content goes here

białobrzeski

Toggle Content goes here

Toggle Title

Toggle Content goes here

białobrzeski

Toggle Content goes here

ciechanowski

Ambasadorzy FIO – Mazowsze Lokalnie

Aby bardziej efektywnie docierać do lokalnych liderów i organizacji, w ramach programu powołani zostali Ambasadorzy FIO-Mazowsze Lokalnie.Ambasadorzy to głównie Ośrodki Działaj Lokalnie, centra organizacji pozarządowych, lokalne grupy działania, biblioteki i ośrodki pomocy społecznej, lokalni liderzy, działacze i pracownicy organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych, które pomagać będą operatorom FIO-Mazowsze Lokalnie w realizacji programu.Głównym zadaniem Ambasadorów jest upowszechnianie informacji o Programie i możliwościach zarówno samego konkursu, jak i innych dostępnych źródełwsparcia.Zapraszamy do kontaktu z lokalnymi Ambasadorami FIO-Mazowsze lokalnie, którzy udzielą Państwu informacji o konkursie.

Ambasadorzy FIO-Mazowsze Lokalnie wg powiatów:

białobrzeski

Nie mamy jeszcze Ambasadora działającego w tym powiecie 🙁Jeśli znasz organizację, która działa lokalnie koniecznie skontaktuj się z nami!

ciechanowski

Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA

garwoliński

Nie mamy jeszcze Ambasadora działającego w tym powiecie 🙁Jeśli znasz organizację, która działa lokalnie koniecznie skontaktuj się z nami!

gostyniński

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

grodziski

Lokalna  Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

grójecki

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa (ODL)

kozienicki

Nie mamy jeszcze Ambasadora działającego w tym powiecie 🙁

Jeśli znasz organizację, która działa lokalnie koniecznie skontaktuj się z nami!

legionowski

Nie mamy jeszcze Ambasadora działającego w tym powiecie Jeśli znasz organizację, która działa lokalnie koniecznie skontaktuj się z nami!

lipski

Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna

łosicki

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

makowski

Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSAStowarzyszenie aktywnych Pań w ZałuziuStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”

miński

Nie mamy jeszcze Ambasadora działającego w tym powiecie 🙁

Jeśli znasz organizację, która działa lokalnie koniecznie skontaktuj się z nami!

mławski

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS

nowodworski

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”

białobrzeski

Toggle Content goes here

białobrzeski

Toggle Content goes here

Toggle Title

białobrzeskiToggle Title

Toggle Content goes here

białobrzeski

Toggle Content goes here

Toggle Title

Toggle Content goes here

białobrzeski

Toggle Content goes here

ciechanowski

Ambasadorzy FIO – Mazowsze Lokalnie

Aby bardziej efektywnie docierać do lokalnych liderów i organizacji, w ramach programu powołani zostali Ambasadorzy FIO-Mazowsze Lokalnie.Ambasadorzy to głównie Ośrodki Działaj Lokalnie, centra organizacji pozarządowych, lokalne grupy działania, biblioteki i ośrodki pomocy społecznej, lokalni liderzy, działacze i pracownicy organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych, które pomagać będą operatorom FIO-Mazowsze Lokalnie w realizacji programu.Głównym zadaniem Ambasadorów jest upowszechnianie informacji o Programie i możliwościach zarówno samego konkursu, jak i innych dostępnych źródełwsparcia.Zapraszamy do kontaktu z lokalnymi Ambasadorami FIO-Mazowsze lokalnie, którzy udzielą Państwu informacji o konkursie.

Ambasadorzy FIO-Mazowsze Lokalnie wg powiatów:

białobrzeski

Nie mamy jeszcze Ambasadora działającego w tym powiecie 🙁Jeśli znasz organizację, która działa lokalnie koniecznie skontaktuj się z nami!

ciechanowski

Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA

garwoliński

Nie mamy jeszcze Ambasadora działającego w tym powiecie 🙁Jeśli znasz organizację, która działa lokalnie koniecznie skontaktuj się z nami!

gostyniński

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

grodziski

Lokalna  Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

grójecki

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa (ODL)

kozienicki

Nie mamy jeszcze Ambasadora działającego w tym powiecie 🙁

Jeśli znasz organizację, która działa lokalnie koniecznie skontaktuj się z nami!

legionowski

Nie mamy jeszcze Ambasadora działającego w tym powiecie Jeśli znasz organizację, która działa lokalnie koniecznie skontaktuj się z nami!

lipski

Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna

łosicki

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

makowski

Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSAStowarzyszenie aktywnych Pań w ZałuziuStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”

miński

Nie mamy jeszcze Ambasadora działającego w tym powiecie 🙁

Jeśli znasz organizację, która działa lokalnie koniecznie skontaktuj się z nami!

mławski

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS

nowodworski

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”

ostrołęcki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (gminy południowe)Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla WsiStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”

Ostrołęka

Nie mamy jeszcze Ambasadora działającego w tym powiecie 🙁

Jeśli znasz organizację, która działa lokalnie koniecznie skontaktuj się z nami!

ostrowski

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi

otwocki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura

piaseczyński

płocki

Centrum Innowacji Społeczeństwa InformacyjnegoFundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” (ODL)

Płock

Centrum Innowacji Społeczeństwa InformacyjnegoFundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”

płoński

Nie mamy jeszcze Ambasadora działającego w tym powiecie 🙁Jeśli znasz organizację, która działa lokalnie koniecznie skontaktuj się z nami!

pruszkowski

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”Społeczne Stowarzyszenie „Forum Pruszków”

przasnyski

Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSAStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”

przysuski

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”Społeczne Stowarzyszenie „Forum Pruszków”

pułtuski

radomski

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność

Radom

Fundacja Rozwój Aktywność SpołecznośćStowarzyszenie „Razem dla Radomki”

ostrołęcki

Toggle Content goes here

ostrołęcki

Toggle Content goes here

Toggle Title

ostrołęcki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (gminy południowe)Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla WsiStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”

Ostrołęka

Nie mamy jeszcze Ambasadora działającego w tym powiecie 🙁

Jeśli znasz organizację, która działa lokalnie koniecznie skontaktuj się z nami!

ostrowski

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi

otwocki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura

piaseczyński

płocki

Centrum Innowacji Społeczeństwa InformacyjnegoFundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” (ODL)

Płock

Centrum Innowacji Społeczeństwa InformacyjnegoFundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”

płoński

Nie mamy jeszcze Ambasadora działającego w tym powiecie 🙁Jeśli znasz organizację, która działa lokalnie koniecznie skontaktuj się z nami!

pruszkowski

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”Społeczne Stowarzyszenie „Forum Pruszków”

przasnyski

Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSAStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”

przysuski

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”Społeczne Stowarzyszenie „Forum Pruszków”

pułtuski

radomski

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność

Radom

Fundacja Rozwój Aktywność SpołecznośćStowarzyszenie „Razem dla Radomki”

siedlecki

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

Siedlce

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

sierpecki

Centrum Innowacji Społeczeństwa InformacyjnegoRazem dla Radomki

sochaczewski

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

sokołowski

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży gminy Kosów Lacki

szydłowiecki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”

Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek

warszawski zachodni

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”

węgrowski

Federacja Organizacji Pozarządowych Powiatu Węgrowskiego

wołomiński

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” (ODL)

wyszkowski

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi

zwoleński

żuromiński

Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw

żyrardowski

Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-SpołecznychLokalna  Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”

siedlecki

Toggle Content goes here

siedlecki

Toggle Content goes here

Toggle Title

siedlecki

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

Siedlce

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

sierpecki

Centrum Innowacji Społeczeństwa InformacyjnegoRazem dla Radomki

sochaczewski

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

sokołowski

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży gminy Kosów Lacki

szydłowiecki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”

Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek

warszawski zachodni

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”

węgrowski

Federacja Organizacji Pozarządowych Powiatu Węgrowskiego

wołomiński

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” (ODL)

wyszkowski

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi

zwoleński

żuromiński

Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw

żyrardowski

Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-SpołecznychLokalna  Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”

garwoliński

Nie mamy jeszcze Ambasadora działającego w tym powiecie 🙁

Jeśli znasz organizację, która działa lokalnie koniecznie skontaktuj się z nami!

gostyniński

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

grodziski

Lokalna  Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

grójecki

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa (ODL)

kozienicki

Nie mamy jeszcze Ambasadora działającego w tym powiecie 🙁

Jeśli znasz organizację, która działa lokalnie koniecznie skontaktuj się z nami!

legionowski

Nie mamy jeszcze Ambasadora działającego w tym powiecie 

Jeśli znasz organizację, która działa lokalnie koniecznie skontaktuj się z nami!

lipski

Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna

łosicki

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

makowski

Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA

Stowarzyszenie aktywnych Pań w Załuziu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”

miński

Nie mamy jeszcze Ambasadora działającego w tym powiecie 🙁

Jeśli znasz organizację, która działa lokalnie koniecznie skontaktuj się z nami!

mławski

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS

ostrołęcki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (gminy południowe)

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”

Ostrołęka

Nie mamy jeszcze Ambasadora działającego w tym powiecie 🙁

Jeśli znasz organizację, która działa lokalnie koniecznie skontaktuj się z nami!

ostrowski

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi

otwocki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura

piaseczyński

płocki

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” (ODL)

Płock

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”

płoński

Nie mamy jeszcze Ambasadora działającego w tym powiecie 🙁

Jeśli znasz organizację, która działa lokalnie koniecznie skontaktuj się z nami!

pruszkowski

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

Społeczne Stowarzyszenie „Forum Pruszków”

przasnyski

Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”

przysuski

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”

Społeczne Stowarzyszenie „Forum Pruszków”

pułtuski

radomski

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”

Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność

Radom

Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”

siedlecki

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

Siedlce

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

sierpecki

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

Razem dla Radomki

sochaczewski

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

sokołowski

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży gminy Kosów Lacki

szydłowiecki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”

Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek

warszawski zachodni

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”

węgrowski

Federacja Organizacji Pozarządowych Powiatu Węgrowskiego

wołomiński

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” (ODL)

wyszkowski

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi

zwoleński

żuromiński

Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw

żyrardowski

Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych

Lokalna  Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”

Ambasadorzy FIO-Mazowsze Lokalnie – dane

Nazwa AmbasadoraAdres siedzibyObszar działaniaOsoba reprezentująca

Kontakt
WWW

Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA 3 Maja 16makowski, przasnyski, pułtuskiGrzegorz Herubiński 502755205g.herubinski@przasnyska.pl
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” (ODL)
Grzybów 1/2
09-533 Słubice
płockiDariusz Winiarski
600782429
winiarskidar@gmail.comwww.mlodzirazem.pl
Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność Romualda Mielczarskiego 3/1
26-600 Radom
radomski, RadomAldona Metlerska
509604113
fras@fras.org.plwww.fras.org.pl
Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w RzeczniowieRzeczniów 1
27-353 Rzeczniów
lipskiKrystyna Wójtowicz
48 616 70 56
makrygo@wp.pl www.rzeczniow.naszabiblioteka.com
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” (ODL)Warszawska 4
05-240 Tłuszcz
wołomiński wyszkowski węgrowskiAdrian Pękala (29)6491831, 662329278a.pekala@lgdrw.plwww.lgdrowninywolominskiej.pl

Lokalna  Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” Warszawska 24
96-321 Żabia Wola
grodziski
sochaczewski
żyrardowski
Magdalena Podsiadły 608121008magda.podsiadly@gci.mszczonow.plwww.ziemiachelmonskiego.pl

Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych Króla Jana Sobieskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
żyrardowski
Katarzyna Niewczas
607446650
kasia@inicjatywa.info.plwww.inicjatywa.info.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek Św. Wincentego 87
03-291 Warszawa
Warszawa – dzielnica Targówek
Izabela Drzazga tel. 22 277-02-56 lub 519-513-257
Kamila Maziarz tel. 22 277-02-59.
k.maziarz@ops-targowek.waw.pl; i.drzazga@ops-targowek.waw.pl,www.ops-targowek.waw.pl
Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego Słowackiego 5/14
96-500 Sochaczew
sochaczewskiAgnieszka Ptaszkiewicz 501542564biuro@popps.org.plwww.popps.org.pl
Społeczne Stowarzyszenie „Forum Pruszków”
ul. Komorowska 15/13
05-800 Pruszków
pruszkowskiEmilia Frydrych
508682025
forumpruszkow@gmail.comwww.forumpruszkow.pl
Stowarzyszenie Aktywnych Pań w Załuziu Załuzie 88
06-230 Różan
makowski, ostrołęckiAnna Samsel 602480636samsel.anna@wp.plwww.aktywnezaluzie.pl
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”Plac Wolności 60/31 Myszyniecostrołęcki, przasnyskiMagdalena Anna Walijewska 690-902-019magdalena.warych@interia.plhttp://www.kurpsierazem.eu/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”Polna 15
07-405 Troszyn
ostrołęcki (gminy południowe)
Anna Tyszka 29 767 18 25lgdzascianekmazowsza@wp.pl
www.zascianekmazowsza.pl
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”Lilpopa 18
05-807 Podkowa Leśna
grodziski
pruszkowski
Anna Łukasiewicz
509 339 883
a.lukasiewicz@zielonesasiedztwo.org.pl
www.zielonesasiedztwo.org.pl
Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży gminy Kosów LackiKościelna 20 08-330 Kosów Lackiostrowski, sokołowskiHanna Przesmycka 660302536hprzesmycka@wp.pl
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” Wernera 9/11
26-600 Radom
przysuski, radomski, Radom, szydłowiecki, zwoleńskiCezary Adam Nowek 48 385 89 96
zarzad@razemdlaradomki.plwww.razemdlaradomki.pl
Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi
Mickiewicza 15
07-210 Długosiodło
ostrołęcki
ostrowski
wyszkowski
Ewelina Paziewska 504907116paziewska.ewelina@gmail.comwww.tradycyjnienowoczesni.pl
Stowarzyszenie Wagon InicjatywSzkolna 11/28
09-300 Żuromin
żuromińskiPiotr Wlizło
600 738 834
wagoninicjatyw@gmail.comwww.wagoninicjatyw.com
Federacja Organizacji Pozarządowych Powiatu Wegrowskiego Węgrów Ul. Rynek Mariacki 7 /5b węgrowskiZofia Paczóska 668382912 sezw@onet.eu www.facebook.com/Federacja-Organizacji-Pozarządowych-Powiatu-Węgrowskiego-1795785487407392/
Centrum Innowacji Społeczeństwa InformacyjnegoPedagogiczna 7; 09-402 Płockgostyniński, płocki, Płock, sierpeckiBeata Pudabeata.puda@wp.plwww.cisi.com.pl
Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna Rzeczniów 1 B; 05-240 TłuszczlipskiKrystyna WójtowiczKrystyna Wójtowiczwww.rzeczniow.naszabiblioteka.com
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS Chrobrego 7; 06-500mławski
Michał Jaros, Rafał Chmielewskim.jaros@fundacjaas.orgwww.fundacjaas.org
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Natura i KulturaWarszawska 28; 05-480 KarczewotwockiSylwia Jasieczek 22 610 44 93biuro@naturaikultura.plwww.naturaikultura.pl/
Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”ul. Gminna 6; 05-152 Czosnównowodworski, warszawski zachodniSylwia Jabłońska 22 794 04 88biuro@lgdkampinos.plwww.lgdkampinos.pl/
Lokalna Grupa Działania Ziemi SiedleckiejStary Krzesk 62,
08-111 Krzesk.
Siedlce, siedlecki, łosicki25 633 01 39biuro@lgdsiedlce.pllgdsiedlce.pl/