Dostaliśmy bardzo ciekawą wiadomość z Ostrołęckiego Stowarzyszenia Eksploracyjnego. 

„Wreszcie ruszyliśmy w teren!

27 października i 4 listopada łącznie 32 detektorystów przeprowadziło poszukiwania śladów walk z I i II Wojnie Światowej oraz pozostałości po kolejce wąskotorowej wzdłuż drogi Ostrołęka – Myszyniec. Podczas badań terenu odnaleźliśmy liczne łuski i odłamki świadczące o walkach na tym terenie,  a także przedmioty z lat wcześniejszych takie jak np. monety i medaliki oraz elementy metalowe związane z kolejką wąskotorową m.in. gwoździe i śruby mocujące szyny do podkładów kolejowych.

Wszystkie przedmioty zostały zabezpieczone, opisane, a miejsce ich znalezienia oznaczono przy pomocy namiarów z GPS. W tej chwili są katalogowane i fotografowane przed przekazaniem do Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

Nie obyło się też bez „wybuchowej” niespodzianki. Na głębokości około 80 cm odkryliśmy niewypał długości mniej więcej 50 cm. Miejsce znaleziska zostało oznakowane, poinformowaliśmy o nim policję.

To początek naszych badań, będziemy je kontynuować tym bardziej, że nasze działania wzbudziły pozytywne zainteresowanie mieszkańców i prawdopodobnie udostępnią nam inne działki. Pracowity dzień zakończyliśmy pieczeniem kiełbasek.”

Dziękujemy za tę niezwykłą relację!