KONKURS 2016

Terminy składania wniosków w konkursach na rok 2016 zakończyły się.
Trwa ocena zgłoszonych propozycji.

AKTUALNOŚCI i KOMUNIKATY

closed
bw headphone at desk
grodzisk11111

JAK OTRZYMAĆ MIKRODOTACJĘ?

Rozwój organizacji

Projekty nakierowane na rozwój własnej organizacji, zakup sprzętu, remont, opracowanie planu rozwoju.

 • Przeczytaj Regulamin i Poradnik

  Sprawdź czy Twoja organizacja może otrzymać mikrodotację, a Twój pomysł na projekt mieści się w naszym konkursie!

 • Skorzystaj z pomocy!

  Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, problemy lub pytania – skorzystaj z pomocy Ambasadorów FIO – Mazowsze Lokalnie, formularza kontaktowego czy tez infolinii – nie obawiaj sie pytać – jesteśmy po to aby Ci pomóc!

 • Wypełnij fiszkę on-line

  Aby złożyć wniosek w konkursie musisz swój pomysł opisać w generatorze wniosków na dwóch stronach A4 oraz podać wartośc mikrodotacji o którą się ubiegasz.

 • Oczekuj na wyniki I etapu...

  Pierwszy etap to ocena fiszek projektowych – wybierzemy ok. 200 najlepszych pomysłów!

  Kartę oceny fiszki znajdziesz TU.

 • Przygotuj prezentację!

  Jeśli Twój pomysł jest na liście która przeszła do II Etapu – przygotuj szczegółowy budżet swoich działań oraz zapisz się na jeden z terminów spotkań z Komisją Oceniającą.

 • Przedstaw swój pomysł przed Komisją

  Komisje Oceniające działać będą w 6 lokalizacjach w okresie od 30 marca do  12 kwietnia 2016. Prezentacja przed Komisją może mieć dowolną formę (ale musi jej dokonać Realizator projektu).

 • Wybór projektów

  Komisje Oceniające wybiorą najlepsze projekty i rekomendują je do dofinansowania – z każdej lokalizacji będzie to 25% najlepszych projektów, dodatkowo pozostałe projekty ułożone zostaną na liście rankingowej z wszystkich lokalizacji.

 • Umowa i wypłata środków

  Środki na mikrodotacje wypłacamy z góry, nie wymagamy żadnych zabezpieczeń.

  Działania mogą być realizowane w okresie od 15 kwietnia do 30 września 2016 r.

 • Przeczytaj Regulamin i Poradnik

  Sprawdź czy Twoja organizacja może otrzymać mikrodotację, a Twój pomysł na projekt mieści się w naszym konkursie!

 • Przygotuj projekt!

  Aby złożyć wniosek w konkursie musisz swój pomysł prawidłowo opisać – okreslić nie tylko przedmiot działania, ale i oczekiwane rezultaty, harmonogram, czy budżet całego przedsięwzięcia. Zajrzyj do Poradnika.

 • Złóż wniosek!

  Przygotowany projekt wpisz w generator wniosków. Zostaw sobie bezpieczny czas na sprawdzenia wszystkiego. Nie wymagamy drukowania wniosku, podpisów ani ŻADNYCH załączników. Wystarczy jedno kliknięcie!

 • Oczekuj na wyniki...

  Ocena realizowana jest z użyciem karty oceny merytorycznej – wyniki opublikowane zostaną 22 kwietnia 2016 roku!

 • Umowa

  Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników, podpiszemy umowy z wybranymi organizacjami i wypłacimy 100% przyznanych środków z góry.

 • Zrealizuj swój pomysł

  W trakcie realizacji twojego pomysłu – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania skorzystaj z infolinii lub formularza kontaktowego. Lepiej wątpliwości rozstrygać na tym etapie, niż przy rozliczeniu…

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Obywatelskie grupy nieformalne

Wsparcie dla grup nieformalnych – w skład których wchodzić muszą co najmniej trzy osoby fizyczne chcące zrealizować wspólnie projekt.

Samopomocowe grupy nieformalne

Wsparcie samopomocowych grup nieformalnych – aktywne działanie skierowane na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich.

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
2014 – 2016

702

Złożone wnioski w edycji 2014

759

Złożone wnioski w edycji 2015

815

Złożone wnioski w edycji 2016
(Inicjatywy oddolne, Wsparcie grup samopomocowych oraz Rozwój organizacji)

PROJEKTY FIO MAZOWSZE LOKALNIE

Operatorzy FIO na Mazowszu

 
FFW
boris
SEiM_logo_2014

Projekt Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków własnych Operatorów.